Laatste afgelopen Evenementen

Groeiagenda Zuid-Holland – online conferentie

Online

Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Holland lanceren een ambitieus plan voor herstel, groei en meer banen voor Nederland: de Groeiagenda Zuid-Holland. Namens de opstellers van dit plan nodigt Jaap Smit (Commissaris van de Koning en voorzitter Economic Board Zuid-Holland) u graag uit voor een digitale conferentie over onze regio en de Groeiagenda.