Artikelen door

Rotterdamse studenten helpen ondernemers in de regio met digitaliseringsvraagstukken

IT Campus Rotterdam, Albeda en Zadkine hebben het initiatief genomen een MKB Digitale werkplaats in de regio op te richten. In de digitale werkplaats werken studenten van diverse niveaus en opleidingen in teams aan digitaliseringsvraagstukken van ondernemers. Met praktische handvatten en advies op maat helpen zij de ondernemer op weg met het digitaliseren van hun […]

Zuid-Hollandse economie krimpt minder hard dan andere regio’s

Vorige week presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de voorlopige cijfers voor regionaal economische groei in Nederland. Hoewel de Zuid-Hollandse economie krimpt, is de krimp minder fors dan in andere regio’s. De coronapandemie heeft een zware wissel getrokken op de wereldeconomie. Ook de Nederlandse economie heeft in 2020 een forse klap gekregen, zo […]

Zuid-Holland krijgt grootste nationale opgaven voor de kiezen

Belangrijke bedrijvigheid en innovatie dreigen weg te vallen door de economische crisis ten gevolge van corona. Banen staan onder druk, net als initiatieven om de economie te vernieuwen en CO2-neutraal te maken. Dit komt bovenop de grote uitdagingen die de regio Zuid-Holland reeds had: achterblijvende economische prestaties, hoge werkloosheid, een grote woningbouwopgave en een té […]

Beste ondernemers in de techniek: jullie zijn het fundament van de Zuid-Hollandse economie

Het is een prachtig motto die de kern vormt van de ActieAgenda Technologische Industrie Zuid-Holland: samen staat de sector sterker. “De Technologische Industrie is één van de vier thema’s waar de EBZ zich door middel van een tasforce voor in zet,” zegt Martin van Gogh, voorzitter van de Taskforce Technologische Industrie. “Met ruim 30.000 bedrijven […]

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag spreekt met regio over plannen Zuid-Holland

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag sprak met Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam en Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter, over de uitdagingen en groeiplannen van Zuid-Holland. Met de volgende maand te lanceren Groeiagenda belooft Zuid-Holland 40% van de CO2-reductieopgave en 25% van de woningbouwopgave van Nederland voor haar rekening te nemen, 120.000 extra banen te realiseren […]

Zuid-Holland steekt € 6,9 miljoen in het (om)scholen van 3.000 extra IT’ers

Zuid-Holland maakt bijna een kwart uit van de Nederlandse economie. De regio zet zich in om binnen 5 jaar 5,5 % extra economische groei voor Nederland te realiseren. Daarom steekt Zuid-Holland nu € 6,9 miljoen in het omscholen van 3.000 IT’ers via het subsidieprogramma WE-IT. Onder andere jongeren en mensen uit diverse wijken worden omgeschoold […]

Zuid-Holland steekt € 1,5 miljoen in ‘jongerenwerkplekken’ en wil unieke pilot opschalen naar heel Nederland

Jongeren betalen de prijs van de coronacrisis. De groei in werkgelegenheid onder jongeren tot 25 jaar is zo’n 8% lager dan bij andere leeftijdscategorieën. In Zuid-Holland gaat het om 35.000 jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen. Daarvan zijn de vooruitzichten voor 14.000 van hen echt slecht, omdat ze in een […]

Even bijpraten met EBZ-voorzitter Jaap Smit

“De EBZ draait ondanks de beperkingen die Corona ons oplegt op volle toeren. De afgelopen maanden is samen met belangrijke partners in de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een ambitieuze groeiagenda inspelend op het investeringsfonds (in de wandelgangen het Wobke-Wiebesfonds) dat het kabinet in het leven heeft geroepen om innovatie en groei een grote impuls te […]

Economische Monitor Zuid-Holland 2020 gepresenteerd

De economie in Zuid-Holland had een goede uitgangspositie aan het begin van de Covid-19-crisis. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2020 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “Het aantal scale-ups en buitenlandse investeringen laten een stijgende lijn zien en de regio heeft een uitstekende kennisbasis”, zegt Jan Jacob Vogelaar, de […]