Artikelen door Annet Veenstra

Nathal van Rijn nieuwe directeur InnovationQuarter

Per 1 maart 2023 start Nathal van Rijn MSc als directeur van InnovationQuarter. De heer van Rijn volgt Rinke Zonneveld op, die deze functie 9 jaar vervulde. Nathal van Rijn heeft een zeer ruime ervaring als bestuurder en adviseur in een veelheid van sectoren die van grote waarde zijn voor InnovationQuarter. Sinds 2016 bekleedde Nathal […]

, ,

EBZ presenteert jaarverslag 2021

In 2021 verwelkomde de EBZ vier nieuwe leden: Koen Bogers (CEO Stedin), Leo Peeters Weem (regiodirecteur Midden Rabobank), Meindert Stolk (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Roos Vermeij (wethouder economie gemeente Rotterdam). We brachten het afgelopen jaar ook de agenda’s van de taskforces in lijn met die van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ondanks de beperkingen van Covid-19 is […]

, ,

Persoonlijk interview Leo Peeters Weem, bankenman met hart voor de maatschappij

‘Ik ga nooit voor de Rabobank werken’, riep hij als kind. Zijn vader zag hij thuis maar weinig, die werkte bij de bekende boerenbank. ‘Ik dacht: dat is echt heel ongezellig.’ Inmiddels is zijn dertiende dienstjaar bij diezelfde bank ingegaan en bekleedt Leo Peeters Weem er zijn derde functie. Na directievoorzitter van de regio’s Schiphol […]

, ,

Economische Monitor Zuid-Holland 2021 gepresenteerd

De coronacrisis heeft een grote impact op de Zuid-Hollandse economie, maar er is zicht op herstel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2021 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “De economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief en het ondernemersvertrouwen wordt minder negatief,” aldus Jan Jacob Vogelaar, auteur van de monitor. […]

,

Oproep grote innovatieclusters: Maak slim gebruik van innovatie-ecosystemen voor duurzaam economisch herstel

Het Rathenau-instituut laat zien dat het Nationaal Groeifonds de nationale R&D vooruit helpt, maar ook dat het nog lang niet genoeg is. Meer geld, een betere orkestratie van de subsidieprocessen en een slimmere samenwerking tussen publiek en privaat, maar ook tussen Rijk en regio: alleen op die manier kan Nederland ook in de toekomst een […]

, ,

Zuid-Holland wordt Europese hub voor waterstof

Onder de titel ‘Europe’s Hydrogen Hub’ wil Zuid-Holland zich ontwikkelen tot Europees knooppunt voor groene en blauwe waterstof. Op 1 juni gingen de provincie en de Economic Board Zuid-Holland in gesprek over de plannen met alle partners, EU-politici en experts. Groene waterstof, geproduceerd van duurzaam opgewekte energie, gaat een belangrijke rol spelen als duurzame brandstof […]

,

Pleidooi aan Mariëtte Hamer: geef Nederlandse economie een kickstart

80 partijen in Zuid-Holland roepen informateur Mariëtte Hamer op om de Nederlandse economie een kick-start te geven. Daarmee groeit de werkgelegenheid, kunnen bedrijven en universiteiten innoveren en komen inclusiviteit en duurzaamheid voorop te staan. Met hun oproep doen de 80 partijen – overheden, bedrijven, kennisinstellingen – een aanbod aan de informateur en politiek Den Haag […]

, ,

Nederlandse innovatieclusters vragen nieuw kabinet om meer samenhang in investeringsbeleid

“De grote transities draaien op onze innovatie-ecosystemen.” Innovatieve ecosystemen vormen dankzij hun kennispositie en exportpotentieel over de hele wereld de kern van elke innovatiestrategie. Zij maken de grote transities mogelijk en leveren verdienvermogen voor heel Nederland. Ons land heeft enkele van ‘s werelds beste innovatieclusters in huis. Het wordt tijd dat ook de Nederlandse overheid […]

, ,

Waarom Zuid-Holland zo stevig vertegenwoordigd is in de toegekende Groeifondsmiljarden

€ 646 miljoen kent het Nationaal Groeifonds toe en nog eens € 3,5 miljard reserveert het voor plannen die op lange termijn bij moeten dragen aan het structureel verdienvermogen van Nederland. De potentie van de sterke innovatie-ecosystemen in Zuid-Holland werd door de overheid duidelijk herkend en erkend. Zo wordt er maar liefst € 615 mln. […]

, , ,

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren € 14 miljard in economie

Bijna 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren het komende decennium jaarlijks € 1,4 miljard in de regionale economie. Hiermee bestrijdt de regio de effecten van de coronacrisis, de hoge werkloosheid en achterblijvende economische groei in de regio én  wordt een forse CO2-reductie gerealiseerd. Ook wordt een forse impuls gegeven aan de grote woningbouwopgave […]