Artikelen door Annet Veenstra

Coronamonitor Zuid-Holland #1: impact op Zuid-Hollandse economie

  Impact op de Zuid-Hollandse economie nationaal voelbaar Wat de precieze gevolgen van het virus zijn is op dit moment nog lastig te zeggen. Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is […]

Economic Board Zuid-Holland presenteert Jaarverslag 2019

De potentie en kracht van Zuid-Holland worden niet volledig benut. Sterker, de afgelopen tien jaar was er sprake van achterblijvende economische groei. Tekorten aan talent, gebrek aan financiering, schaarse ruimte, onder druk staande bereikbaarheid en gebrekkige samenwerking zijn hiervan oorzaken. Het aanpakken van deze punten is cruciaal voor ons toekomstig verdienvermogen. In 2019 heeft de regio samen belangrijke stappen gezet om de economische groeibrekers weg te nemen. Drie concrete acties lichten we hier uit.

Minister Koolmees bezoekt Zuid-Holland rond leven lang ontwikkelen in het mkb

Dinsdag 3 maart bezocht minister Wouter Koolmees het innovatieve mkb-bedrijf Weighpack in Den Haag. Op uitnodiging van de EBZ sprak de minister met ondernemers uit de regio over een leven lang ontwikkelen in het mkb. Marja van Bijsterveldt en gedeputeerde Willy de Zoete praatten de minister bij over ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

Drechtsteden-Gorinchem ontvangt Regio Deal van € 22,5 mln.

De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. Maar ook is de Regio Deal-subsidie voor verbetering van oevers, woningbouw en om bedrijven te laten innoveren. Het geldbedrag is samen met de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar aangevraagd.

Groeistrategie voor Nederland: benut innovatief Zuid-Holland

Innovatie is essentieel voor ons toekomstig verdienvermogen en onze toekomstige welvaart. We moeten nu fors investeren in nieuwe technologieën, arbeidsmarktparticipatie en productiviteit om te kunnen blijven concurreren en ons -steeds duurder wordende- sociale stelsel te kunnen blijven betalen. Kort samengevat is dit de aanleiding voor de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn, die vorige […]

Analyse regionale monitor brede welvaart: werk aan de winkel in Zuid-Holland

De kwaliteit van leven in Zuid-Holland ligt lager dan het Nederlands gemiddelde. Zuid-Holland scoort met name ondermaats op de dimensie ‘Samenleving & Subjectief welzijn’. Het onderzoek van het PBL past bij een groeiende consensus dat traditionele indicatoren van welvaart grote beperkingen hebben. In dit artikel bespreken we de resultaten van de Regionale Monitor Brede Welvaart en de implicaties hiervan voor Zuid-Holland.

Interview Jaap Bierman – Waarom evidente waarheden politiek soms zo gevoelig liggen

Zijn uitgelekte advies belandde op de voorpagina van de Volkskrant in 2014: voeg ProRail en NS weer samen. Als hij erop terugkijkt, vindt hij nog steeds dat hij daar een evidente waarheid verkondigde. Zijn oproep aan de overheid vandaag: investeer grootschalig in mobiliteit en toets je besluiten in de praktijk. Anders is de randstad in 2030 dichtgeslibd.

200 belangrijkste spelers Zuid-Holland komen samen voor de Next Economy

Zuid-Holland is hard onderweg naar een nieuwe economie. Van een fossiele grondstoffen en lineaire bedrijfsmodellen gaan we naar een economie die schoner, slimmer, gezonder en inclusiever is. Die eindbestemming bereiken we alleen samen. Daarom kwamen vanavond 200 van de belangrijkste spelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in Zuid-Holland bij elkaar. Dit jaarlijkse regio-evenement – het […]

Verslag boardvergadering 26 september 2019

Informeren, afstemmen, samen nieuwe dingen doen: deze drie niveaus van samenwerking kwamen allemaal aan bod tijdens de inspirerende EBZ-vergadering op 26 september bij het prachtige bedrijf Bolidt van gastheer Rientz Willem Bol.    Van de bedenker van deze drie niveaus van samenwerking – voormalig rector magnificus van de TU Delft Karel Luyben, man van het […]