Artikelen door Annet Veenstra

Economische Monitor Zuid-Holland 2021 gepresenteerd

De coronacrisis heeft een grote impact op de Zuid-Hollandse economie, maar er is zicht op herstel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2021 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “De economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief en het ondernemersvertrouwen wordt minder negatief,” aldus Jan Jacob Vogelaar, auteur van de monitor. […]

Oproep grote innovatieclusters: Maak slim gebruik van innovatie-ecosystemen voor duurzaam economisch herstel

Het Rathenau-instituut laat zien dat het Nationaal Groeifonds de nationale R&D vooruit helpt, maar ook dat het nog lang niet genoeg is. Meer geld, een betere orkestratie van de subsidieprocessen en een slimmere samenwerking tussen publiek en privaat, maar ook tussen Rijk en regio: alleen op die manier kan Nederland ook in de toekomst een […]

Zuid-Holland wordt Europese hub voor waterstof

Onder de titel ‘Europe’s Hydrogen Hub’ wil Zuid-Holland zich ontwikkelen tot Europees knooppunt voor groene en blauwe waterstof. Op 1 juni gingen de provincie en de Economic Board Zuid-Holland in gesprek over de plannen met alle partners, EU-politici en experts. Groene waterstof, geproduceerd van duurzaam opgewekte energie, gaat een belangrijke rol spelen als duurzame brandstof […]

Pleidooi aan Mariëtte Hamer: geef Nederlandse economie een kickstart

80 partijen in Zuid-Holland roepen informateur Mariëtte Hamer op om de Nederlandse economie een kick-start te geven. Daarmee groeit de werkgelegenheid, kunnen bedrijven en universiteiten innoveren en komen inclusiviteit en duurzaamheid voorop te staan. Met hun oproep doen de 80 partijen – overheden, bedrijven, kennisinstellingen – een aanbod aan de informateur en politiek Den Haag […]

Nederlandse innovatieclusters vragen nieuw kabinet om meer samenhang in investeringsbeleid

“De grote transities draaien op onze innovatie-ecosystemen.” Innovatieve ecosystemen vormen dankzij hun kennispositie en exportpotentieel over de hele wereld de kern van elke innovatiestrategie. Zij maken de grote transities mogelijk en leveren verdienvermogen voor heel Nederland. Ons land heeft enkele van ‘s werelds beste innovatieclusters in huis. Het wordt tijd dat ook de Nederlandse overheid […]

Waarom Zuid-Holland zo stevig vertegenwoordigd is in de toegekende Groeifondsmiljarden

€ 646 miljoen kent het Nationaal Groeifonds toe en nog eens € 3,5 miljard reserveert het voor plannen die op lange termijn bij moeten dragen aan het structureel verdienvermogen van Nederland. De potentie van de sterke innovatie-ecosystemen in Zuid-Holland werd door de overheid duidelijk herkend en erkend. Zo wordt er maar liefst € 615 mln. […]

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren € 14 miljard in economie

Bijna 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren het komende decennium jaarlijks € 1,4 miljard in de regionale economie. Hiermee bestrijdt de regio de effecten van de coronacrisis, de hoge werkloosheid en achterblijvende economische groei in de regio én  wordt een forse CO2-reductie gerealiseerd. Ook wordt een forse impuls gegeven aan de grote woningbouwopgave […]

Rotterdamse studenten helpen ondernemers in de regio met digitaliseringsvraagstukken

IT Campus Rotterdam, Albeda en Zadkine hebben het initiatief genomen een MKB Digitale werkplaats in de regio op te richten. In de digitale werkplaats werken studenten van diverse niveaus en opleidingen in teams aan digitaliseringsvraagstukken van ondernemers. Met praktische handvatten en advies op maat helpen zij de ondernemer op weg met het digitaliseren van hun […]

Zuid-Hollandse economie krimpt minder hard dan andere regio’s

Vorige week presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de voorlopige cijfers voor regionaal economische groei in Nederland. Hoewel de Zuid-Hollandse economie krimpt, is de krimp minder fors dan in andere regio’s. De coronapandemie heeft een zware wissel getrokken op de wereldeconomie. Ook de Nederlandse economie heeft in 2020 een forse klap gekregen, zo […]