Artikelen door Jan Jacob Vogelaar

,

Monitor: impact Oekraïne oorlog op economie Zuid-Holland

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Naast het gigantische persoonlijke leed dat deze oorlog veroorzaakt heeft de oorlog grote gevolgen voor de wereldeconomie. De voorliggende monitor verschaft inzicht in de economische impact van de oorlog in Oekraïne op de economie van Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. […]

Brede welvaart hoger in de Randstad?

Vanuit wetenschap en beleid neemt de aandacht voor brede welvaart toe. De beperkingen van traditionele welvaartsmaten, zoals het bruto binnenlands product waar alleen het ‘monetaire geldt’, zijn hiervoor een belangrijke verklaring. Brede welvaart zegt bijvoorbeeld niets over de verdeling van welvaart, laat onbeprijsde kosten buiten beschouwing en is waardevrij – of je sigaretten of groente […]