Artikelen door lizadekind

Innovatiekracht Zuid-Holland draagt bij aan projecten Nationaal Groeifonds

Vrijdag 30 juni zijn de resultaten van de derde ronde van het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. In totaal kregen 18 projectvoorstellen uit Zuid-Holland geld toegezegd en daarmee kunnen kennisinstellingen en bedrijven uit deze regio bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van Nederland. We zijn daarom blij met deze toekenningen en trots op de partners van […]

Verbinding van vakmanschap en onderwijs via online leerplatform: Smitzh LLO

Het Human Capital project Smitzh Leven Lang  Ontwikkelen (LLO) gaat verder en wel onder een andere vlag: Digitalzh. We spraken over Smitzh LLO met Marie-Claire van Doremalen, werkzaam bij Koninklijke Metaalunie en projectleider en met Hans van der Steen, eveneens vertegenwoordiger van het bedrijfsleven voor dit initiatief. Marie-Claire, als projectleider van Smitzh LLO, kun je ons vertellen […]

Het Rijk investeert €29,4 miljoen euro in Zuid-Holland voor aanpak personeelstekort in techniek en ICT

Zuid-Holland is een regio vol kansen en innovatie. Publiek-private samenwerkingen spelen een cruciale rol in het versterken van de regionale economie, onder andere door te investeren in technische en ICT-gerelateerde opleidingen. Recentelijk hebben vier Zuid-Hollandse publiek-private samenwerkingen een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. Met een totale subsidie van €29,4 miljoen geven deze samenwerkingsverbanden […]

EBZ-voorjaarsbijeenkomst: grote transities maken intensievere samenwerking noodzakelijk

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) biedt ondernemers, kennisinstellingen en overheden een platform om gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Tijdens de EBZ- voorjaarsbijeenkomst van dinsdag 6 juni 2023 werd het belang van de triple helix samenwerking (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) in Zuid-Holland onderstreept. Commissaris van de Koning Jaap Smit benadrukte in zijn rol als voorzitter […]

Afschaffing STAP-budget zonder alternatief is de klok terugzetten

Uit evaluaties van zowel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als UWV, blijkt dat de STAP-regeling doelgroepen bereikt die voorheen moeilijk te bereiken waren. De bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen is groot. Daarom dringt de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland bij het kabinet erop aan de STAP-regeling niet zomaar af te […]

Arie van Andel, nieuwe voorzitter taskforce Technologische Industrie, aan het woord

Als Chief Technical Officer (CTO) van het Alblasserdamse Oceanco, weet Arie alles van techniek, innovatie en digitalisering. De maakindustrie staat voor een aantal uitdagingen, want de groei van Zuid-Holland blijft al enige tijd achter terwijl de transitieopgaven enorm zijn. Er zijn innovatieve producten nodig die antwoord geven op de hedendaagse en toekomstige vraag. De basis […]

Rapport Techniekpromotie en -instroom Zuid-Holland: samenwerken is essentieel

Er zijn maar liefst 235 unieke initiatieven voor techniekpromotie en – instroom in Zuid-Holland. Dit is terug te lezen in het rapport ‘Techniekpromotie en -instroom Zuid-Holland’, opgesteld door Branchewijs. Voor dit rapport deden kwartiermakers Katelien Groenendijk en Koen Dingemans, in opdracht van de taskforce Technologische Industrie binnen de Economic Board Zuid-Holland, een provinciale verkenning naar […]

Economic Board Zuid-Holland roept Provinciale Staten op tot steun en samenwerking

De steun en samenwerking is nodig om grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. In de brief aan de informateur en alle Statenleden vraagt de EBZ aandacht voor een serie aan thema’s en sectoren in de komende Statenperiode en wordt er gepleit voor meer structurele investeringen in de Zuid-Hollandse economie. De unieke kracht van […]

Ondertekening deelakkoord Crest

Op donderdag 6 april is het Human Capital deelakkoord voor Crest officieel ondertekend in de haven van Schiedam. Ondertekenaars Stichting Crest, Huisman, GustoMSC, Jumbo, Mammoet en gemeente Schiedam gaan hiermee de samenwerking aan om persoonlijk leiderschap van werknemers in de energie- en maritieme sector te laten groeien. Het doel van Crest is om 380 werkenden […]

Nieuwe programmamanager Human Capital Zuid-Holland: Henk Bakker

Vanaf 1 maart heeft Henk Bakker uit Nieuwkoop het stokje overgenomen van Ferrie Förster als Programmamanager Human Capital Zuid-Holland. Henk brengt veel ervaring mee als onafhankelijk adviseur en projectmanager en als leidinggevende van succesvolle teams bij onder andere Capgemini Invent, Berenschot en Ecorys. Hij houdt van sport en bewegen, is een echte familieman en vertoeft graag […]

Internationaal talent is essentieel voor Zuid-Holland: een open brief aan politiek Den Haag.

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Zuid-Holland roepen de landelijke politiek op om Nederland toegankelijk te houden voor internationaal talent. Er is maatwerk per instelling nodig in verband met de verschillen tussen steden en onderwijsinstellingen. ‘Maatwerk’ als uitgangspunt, waarbij de invulling aan de instellingen zelf wordt over gelaten, daar wordt in deze brief voor gepleit. “De […]