European Medicines Agency

Het European Medicines Agency (EMA), nu nog in Londen gevestigd, zal vanwege de Brexit worden verplaatst. Nederland en specifiek Zuid-Holland en Leiden zijn goed gepositioneerd om dit instituut aan te trekken.

Minister Henk Kamp neemt Roadmap Next Economy in ontvangst

,
Minister Kamp (EZ) heeft 1 december 2016 de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen uit handen van Ingrid van Engelshoven, voorzitter van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) van de metropoolregio, Maarten Struijvenberg, bestuurslid EV en een van de initiatiefnemers van de Roadmap en Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

Campussen en facility sharing

In 2014 is vanuit de EPZ de werkgroep Campussen gestart. Na een eerste inventarisatie is besloten langs twee lijnen mogelijkheden voor actie vanuit EPZ te identificeren: facility sharing en versterken van het ecosysteem van campussen.

Experts delen ervaringen Horizon 2020 tijdens Ronde Tafel

,
Op 15 november organiseerde InnovationQuarter en de EPZ in samenwerking met dhr. Matthijs van Miltenburg - lid van het Europees Parlement - een Ronde Tafel over de implementatie van Horizon 2020, het grootste Onderzoeks & Innovatie programma van de Europese Unie.

MRDH en provincie presenteren "Regiomonitor 2016 Economie & Bereikbaarheid"

,
MRDH-bestuurder en wethouder in Rotterdam, Maarten Struijvenberg, en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra presenteerden de economische monitor voor Zuid-Holland in de TheaterHangaar op voormalig vliegveld Valkenburg tijdens het jaarevent 2016 van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Economisch kerngebied Nederland bundelt krachten voor meer concurrentiekracht

,
Bestuurders van de noordelijke en zuidelijke Randstad, Brainport Eindhoven en het Rijk hebben vandaag het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS) vastgesteld. Bestuurlijke aanjagers gaan zes actielijnen uitvoeren mm internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen. De EBZ werd vertegenwoordigd door boardlid Albert Bogaard.

EPZ aan de slag met kansen op werk voor MBO2

,
Tijdens de laatste EPZ vergadering van 2016 in Tomatoworld, keken de leden terug op een goed jaar voor samenwerking in de regio. Luc Verburgh presenteerde een initiatief 'Meer kansen op werk voor MBO 2'. Burgemeester Marja Van Bijsterveldt werd verwelkomd als nieuw lid van de board.

Life Science and Health centraal bij EPZ vergadering

,
De EPZ, de economic board van Zuid–Holland, is volop in beweging. Dat was te zien en te merken tijdens de vergadering van 1 september 2016. Op de agenda stonden nieuwe actuele initiatieven die de regio vooruit gaan brengen.

Infradeal Zuid-Holland: van bijstand naar baan via 300 opleidingsplekken

,
De werkgelegenheid in Zuid-Holland moet en kan omhoog. De EPZ, de economic board van Zuid-Holland, heeft samen met de Bouw- en Infrabranche en overheden in Zuid-Holland een slimme oplossing bedacht in de vorm van een Infra Deal.

Dichtstbevolkte deel van Nederland wil miljarden investeren in vernieuwing

,
Premier Rutte heeft op 6 juli 2016 het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ in ontvangst genomen uit handen van de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen namen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Commissaris van de Koning Smit namens de provincie Zuid-Holland. Het investeringsprogramma heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland te vernieuwen en te verduurzamen.