Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. Ook staat de regio voor grote transities die veel impact hebben op de arbeidsmarkt. De Economic Board Zuid-Holland stelt daarom samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs een regionaal Human Capital akkoord op. De board werkt daarbij nauw samen met Provincie Zuid-Holland.

In opdracht van de EBZ en Provincie Zuid-Holland heeft bureau Birch onderzoek gedaan naar structurele oplossingen om de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren. Het onderzoek laat zien dat de regio drie grote knelpunten heeft:

 • Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen.
 • De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Vergeleken met koploper Utrecht is Zuid-Holland daardoor ca. 30% minder veerkrachtig. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.
 • Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel. Er zijn potentieel 27.000 mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op regionaal niveau belemmeren Zuid-Holland om deze knelpunten aan te pakken, concludeert Birch.

Vervolgstappen

Om deze knelpunten op te lossen, zet de EBZ in op een regionaal Human Capital akkoord met drie interventieroutes met daaraan gekoppeld stevige ambities:

 • Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen;
 • Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland;
 • Zuid-Holland schuift op naar de middenmoot van presterende provincies activeren onbenut potentieel.

Dit Human Capital akkoord bestaat uit een hoofdakkoord en deelakkoorden. Het hoofdakkoord bevat concrete doelen (SMART) tot aan 2024:

 • 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen
 • 1000 werkgevers helpen hun arbeid beter te ondersteunen
 • 45.000 flexwerkers ontwikkelperspectief bieden
 • 55.000 transities per jaar over regio- en sectorgrenzen
 • 3000 mbo’ers aan een passende functie helpen
 • 25.000 werklozen en niet-werkenden aan het werk
 • 20.000 onderbenutte deeltijdwerkers meer aan het werk

Deelakkoorden bevatten concrete projecten die bijdragen aan bovenstaande doelen

In economische termen levert de realisatie van deze ambities volgens Birch 6 mld. Euro extra economische groei op en neemt de concurrentiekracht van bedrijven in de regio toe.

Ook zet de EBZ in op het versterken van organiserend vermogen en uitvoeringskracht. Daarnaast onderzoekt de board welke structurele maatregelen nodig zijn om de ambities te halen. Daarover zal ook met andere regio’s en het Rijk geschakeld worden.

De Human Capital Werkgroep van de EBZ is opdrachtgever van dit traject en heeft de volgende opdracht: maak voorstellen voor structurele oplossingen om de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren.

Lid van de werkgroep zijn:

 • Marja van Bijsterveldt – burgemeester gemeente Delft, voorzitter
 • Jac Gofers, CEO Promolding
 • Henk de Bruijn, Havenbedrijf Rotterdam
 • Jeffrey van Meerkerk, director Strategic Relations and Sustainability, Manpower Group
 • Leonard Geluk – voorzitter CvB Haagse Hogeschool
 • Pierre Heijnen – voorzitter CvB ROC Mondriaan
 • Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI
 • Adri Bom-Lemstra – gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Dominic Schrijer, voorzitter BLN-Schuttevaer

Meedoen?

Werkt u als bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Heeft u interesse om mee te denken over de verdere uitwerking/realisatie van het Human Capital akkoord? Of bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met de projectleider, Ferrie Förster E: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl T: 06 54930585.

Meer informatie

Download hier de presentatie Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse en het Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland.