Vernieuwen van de economie in Zuid-Holland

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) bestaat uit bestuurders van bedrijven, kennisinstellingen en overheid die zich samen inzetten voor het vernieuwen van de economie, hogere economische groei en meer banen. EBZ is een bestuurlijke ontmoetingsplek – een board of boards, waarbij de leden hun kennis, inzichten, bestuurskracht en netwerken bundelen vanuit de ‘triple helix’ gedachte.

De Board zich in voor strategische initiatieven binnen vijf speerpunten:

  • Haven in transitie
  • Feeding & greening megacities
  • Life Sciences & Health
  • Cybersecurity
  • Smart industry

Vanuit deze speerpunten draagt de EBZ ook bij aan het realiseren van het Regionaal Investeringsprogramma, en de Roadmap Next Economy als onderdeel daarvan. Het regionaal investeringsprogramma Investeren in vernieuwen dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag samen met Provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Holland-Rijnland en de EBZ heeft opgesteld, biedt een concrete agenda voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio. Het programma zet in op vernieuwen op vier thema’s: economie, energie, verbindingen zowel fysiek als digitaal en wij vernieuwen de stad en de omgeving. Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor groei van de clusters waar de EBZ op focust.

Zuid-Holland in transitie

Waarom is deze agenda nodig? De regio heeft een sterke uitgangspositie. Hier bevinden zich toonaangevende internationale bedrijven, top onderwijs- en kennisinstellingen, de grootste mainport van Europa en mondiaal toonaangevende greenports. Wij genieten internationaal aanzien op het gebied van vrede en recht. De concentratie van bedrijven en kennisinstellingen rond onder meer hightech & smart industry, cleantech, health & life sciences, safety & security en food in combinatie met de haven als internationale draaischijf en industrieel centrum, is een krachtige mix.

Maar het kan en moet beter. Onze regio kent de hoogste dichtheid aan bevolking, voorzieningen en kennisinstellingen in Nederland, maar de verbindingen zijn nog niet sterk. De economie leunt op sterke sectoren, maar die zullen zich opnieuw moeten uitvinden. Ook de verbindingen ertussen, daar waar juist vernieuwing ontstaat, komen niet snel genoeg van de grond. Het gevolg is dat te veel mensen aan de kant staan en de economische groei achterblijft bij andere metropolen. De vernieuwing van de economie en het versterken van de samenhang en aantrekkelijkheid – de agglomeratiekracht – zijn de kernopgaven van de regio en de EBZ.

De ambitie is “Zuid-Holland als real-life-testing-ground. Een proeftuin, waar vanoudsher oplossingen zijn bedacht, gemaakt en verhandeld voor vraagstukken als voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid.”