Roadmap Next Economy

De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de metropoolregio klaar is voor de toekomst.

De Roadmap vloeit voort uit de ‘City Deal’ in 2015 is gesloten door de Ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gesteund door de Economic Board Zuid-Holland.

Sinds 2018 geeft de EBZ strategische sturing aan de Roadmap.

 

Smart Transities
De doelen van de roadmap zijn vertaald in 5 transitiepaden

– Smart Digital Delta

– Smart Energy Delta

– Circular Economy

– Next Education

– Next Society

 

Lees meer: Roadmap Next Economy