Het Nederlandse Security cluster, met Den Haag als belangrijkste hotspot, heeft een sterke kennis- en bedrijfsbasis, veel groeipotentieel en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor alle sectoren.  Landelijk gaat het op dit moment om een toegevoegde waarde van 7,2 miljard euro en zo’n 62.000 banen, waarvan 14.000 in de regio Zuid-Holland. De ambitie in 2020 is 75.000 banen en een toegevoegde waarde van 12 miljard euro.

The Hague Security Delta, HSD, is een belangrijke speler bij de verdere ontwikkeling van het cluster. EBZ steunt HSD hierbij, omdat de board het belang hiervan erkent voor de economie van Zuid-Holland en Nederland. In de context van cyberveiligheid als maatschappelijk vraagstuk, maar ook in internationaal economisch perspectief. Het zetten van volgende stappen in de uitbouw van het cluster vraagt gezamenlijk inspanning in de regio, nationaal en internationaal. EBZ en haar leden zijn bereid dit te steunen vanuit hun verschillende rollen.

Belangrijke thema’s voor de EBZ zijn regionaal draagvlak als basis voor verdere noodzakelijke acties, het leggen van verbindingen met andere sectoren in de regio (zoals het havenindustrieel complex), de onderwijsagenda, de HSD campus als onderdeel van het Central Innovation District en de ontwikkeling van het Nationale Cybersecurity Testbed.

Bekijk de website van The Hague Security Delta voor meer informatie over het cluster.