Met de belangrijkste spelers uit Zuid-Holland zetten wij een economische strategie uit voor de next economy

Als Zuid-Holland niest, dan is Nederland verkouden. Een mooie metafoor om aan te duiden: wat er in onze regio gebeurt, heeft nationale en zelfs Europese impact. Zuid-Holland is een van de grootste motoren van de Nederlandse economie, bijna een kwart van het bruto nationaal product wordt in onze provincie verdiend. Dat geeft Zuid-Holland een sleutelrol in de grote transities waar we als samenleving voor staan: digitalisering, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. De uitdagingen voor onze regio zijn ook het grootst, met onze sterke rol in de oude economie: maar liefst een derde van de nationale CO2-uitstoot komt uit Zuid-Holland. Het vernieuwen van onze regionale economie is daarom een cruciale opgave. Voor Zuid-Holland, voor Nederland en voor Europa. De Economic Board Zuid-Holland zet zich hiervoor in.