Economische Monitor Zuid-Holland

Hoe belangrijk is menselijk kapitaal voor de economie van Zuid-Holland? Is de regio succesvol op weg naar een inclusieve economie met een veerkrachtige arbeidsmarkt? Op deze en andere vragen biedt de Economische Monitor Zuid-Holland 2019 het antwoord.

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ)* presenteert de vijfde editie van de Economische Monitor, met deze keer bijzondere aandacht voor ‘Human Capital’. De Monitor geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de regionale economie aan de hand van de meest actuele facts & figures.

Voor wie geïnteresseerd is in nog meer economische cijfers, diepgaande analyses en internationale vergelijkingen (met Zuid-Holland als uitgangspunt): op aanvraag is ook de bredere dataset die we gebruiken beschikbaar. Deze is opgesteld door onderzoeksbureau NEO Observarory.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat.

Lees en download de monitor