Groeiagenda Zuid-Holland

Nederland staat voor gigantische maatschappelijke en economische uitdagingen. Zuid-Holland is dé plek waar het rijk meer dan een kwart van haar ambities op CO2– reductie, woningbouw en economische groei kan realiseren. Private en publieke partijen in de regio hebben de handen ineengeslagen en gaan versneld aan de slag. Zij hebben een ambitieus plan opgesteld: de Groeiagenda Zuid-Holland. Dit is de gezamenlijke actie- en investeringsagenda van de regio en daarmee een soort regeerakkoord voor wat we gezamenlijk doen en een inhoudelijke leidraad voor wat we belangrijk vinden.