Werkwijze

In de EBZ werken de regionale ondernemers en bestuurders vanuit bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan de opgaven die voor de Zuid-Hollandse economie grote urgentie hebben. Het gaat daarbij over knelpunten uit de dagelijkse praktijk en over de grote transities waar we gezamenlijk voor staan. De board stemt de gezamenlijke regionale economische strategie af én bespreekt welke concrete acties nodig zijn om de ambities van de regio te realiseren. Inhoudelijk vormt de Groeiagenda Zuid-Holland daarbij het uitgangspunt.