Kopgroep Innovatiecampussen

Definitie

“Innovatiecampussen zijn fysieke innovatie-ecosystemen en fungeren als facilitator en accelerator van regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven. De hieronder genoemde innovatiecampussen dragen bij aan de prioriteiten uit de Groeiagenda Zuid-Holland.”