De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda, op basis waarvan sleutelspelers in Zuid-Holland substantieel gaan investeren.

Bekijk hier de Groeiagenda Zuid-Holland in 1,5 minuut!

  • De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda, op basis waarvan sleutelspelers in Zuid-Holland substantieel gaan investeren in kennis en innovatie; de maakindustrie; energie-infrastructuur; bereikbaarheid; en human capital. Het volledige plan, met onderbouwing en doorrekening lanceren we begin 2021.
  • Private en publieke spelers in Zuid-Holland willen de regio en daarmee Nederland in een structureel hoger groeipad brengen. Op die manier realiseren we duurzame brede welvaart en welzijn voor Nederland in een veranderende wereld.
  • De OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland in 5 jaar tijd 5,5% extra economische groei voor de regio oplevert. Concreet betekent dit dat investeringen in Zuid-Holland over 5 jaar €11 mld. en over 10 jaar €24 mld. extra BBP opleveren.
  • Graag verkennen we hoe de Groeiagenda Zuid-Holland door het Rijk ondersteund kan worden én we samen duurzame bedrijvigheid en nieuwe banen gaan realiseren.
  • In de Taskforces geeft de EBZ handen en voeten aan de 5 Groeiagendalijnen. We monitoren de voortgang en zorgen voor commitment vanuit sleutelpartijen in de regio.

Check out the Growth Agenda Zuid-Holland in 1,5 minutes!