Zuid-Holland is partner in de realisatie van nationale ambities

Nederland staat voor gigantische maatschappelijke en economische uitdagingen. Zuid-Holland is dé plek waar het rijk meer dan een kwart van haar ambities op CO2- reductie, woningbouw en economische groei kan realiseren. Private en publieke partijen hebben hier de handen ineengeslagen en gaan versneld aan de slag. Gezamenlijk hebben zij een ambitieus plan opgesteld: de Groeiagenda Zuid-Holland. Van investeren in Zuid-Holland plukt heel Nederland de vruchten!

 

Zuid-Holland: economische motor van Nederland

Als een van de motoren van de Nederlandse economie realiseert Zuid-Holland 21% van het bruto nationaal product. Tegelijkertijd is Zuid-Holland verantwoordelijk voor een derde van de nationale CO2-uitstoot. In de grote transities waar we als samenleving voor staan – digitalisering, de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie – heeft Zuid-Holland grote potentie én een sleutelrol. De aanwezigheid van belangrijke sectoren, toonaangevende bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen maakt dat Zuid-Holland ook in de toekomst een grote bijdrage kan leveren aan brede welvaart in heel Nederland.

Forse bijdragen op vier ambities

Met een integrale aanpak van systeeminterventies leveren Zuid-Hollandse partijen de volgende concrete bijdragen aan vier ambities uit het regeerakkoord:

  1. 40% van de nationale CO2-reductiedoelstelling
  2. 25% van de nationale woningbouwopgave
  3. Lagere arbeidstekorten en voldoende goed geschoolde mensen met de juiste skills
  4. 20% van de nationale economische groeiambitie: 12% extra economische groei in 10 jaar

Bekijk hier de Groeiagenda Zuid-Holland in 1,5 minuut!