De Groeiagenda Zuid-Holland is een gezamenlijk initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland gericht op nieuwe banen en duurzame bedrijvigheid voor de regio en Nederland

Bekijk hier de Groeiagenda Zuid-Holland in 1,5 minuut!

Hoe verdienen we als Nederland de komende jaren ons brood? En hoe komen we er na de coronacrisis financieel weer bovenop én worden we sterker, groener en gezonder?

Voor Nederland liggen veel van de antwoorden in Zuid-Holland – de regio is verantwoordelijk voor bijna een kwart van onze nationale economie. De grootste haven van Europa ligt hier. Er zijn wereldleiders op het gebied van Quantum, Artificial Intelligence en cybersecurity, én geavanceerde geneeskunde. Hier wordt op de Tweede Maasvlakte maar liefst 50 procent van de nationale groene waterstofambitie gerealiseerd.

Deze regio levert een forse bijdrage aan de economie van Nederland. Maar we weten dat er meer in zit. Met aanvullende investeringen in Zuid-Holland kunnen we de komende tien jaar de economische groei met 10 procent extra laten stijgen. We gaan daarvoor fors investeren:

  • in het leven lang ontwikkelen van mensen
  • in het openbaar vervoer die het dicht verstedelijkte gebied verbindt
  • in nieuwe infrastructuur voor duurzame energiebronnen
  • in slimme technologieën én toepassingen voor bedrijven die hier in de regio produceren

Dat kunnen we niet alleen. We vragen het Rijk om mee te doen, en sámen met Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op basis van een gezamenlijke groeiagenda deze belangrijke uitdagingen aan te pakken. Zo zorgen we voor meer huizen, meer vakmensen, betere bereikbaarheid, en infrastructuur voor de energietransitie.

Samen realiseren we via Zuid-Holland nieuwe banen en bedrijvigheid voor heel het land. Want als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland er de vruchten van.