EBZ ondersteunt doorontwikkeling Smart Industry Fieldlabs

,

“Een slimme en gezonde industrie draagt structureel bij aan het versterken van onze welvaart en werkgelegenheid én aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst”, aldus Ineke Dezentjé Hamming. De voorzitter van FME en het nationaal team Smart Industry was 6 september te gast tijdens de EBZ vergadering over Smart Industry en Fieldlabs bij het Airborne Siemens FieldLab in Ypenburg.

 

Volgens Dezentjé is het cruciaal te voldoen aan de volgende randvoorwaarden: een goed opgeleide beroepsbevolking met up-to-date kennis en 21st century skills, ondernemers die businesskansen verzilveren en een overheid die maximaal ondersteunt. In Zuid-Holland, één van de leidende hightech regio’s in Nederland wordt al hard aan deze punten gewerkt. Tijdens de boardvergadering werden de resultaten van de afgelopen jaren gepresenteerd. Ook lichtte het kernteam Fieldlab Infrastructuur het programma Smart Manufacturing toe: het plan voor de bundeling van een achttal Fieldlabs dat zich richt op ‘het nieuwe maken’ in een Digital Innovation Hub. Boardleden gaan zich inzetten om meer bedrijven hierbij te betrekken.

 

Meer aandacht voor de mens

“Smart Industry gaat nog te weinig om mensen. Nu arbeid in de industrie snel verandert, is het nog belangrijker dat werknemers wendbaar zijn”, aldus Dominic Schrijer, burgermeester van Zwijndrecht en lid van de EBZ. Fieldlabs als de Duurzaamheidsfabriek en RoboHouse spelen hier op in met hybride leeromgevingen waar innovatie en onderwijs samenkomen. Beide Fieldlabs bieden studenten én werkenden modules aan die zijn opgezet in nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. “Met deze aanpak als voorbeeld gaan we de komende tijd kijken wat er mogelijk is op andere plekken in de regio”, zegt EBZ-lid Marja van Bijsterveldt.

 

Beter benutten van Fieldlabs

Tijdens de bijeenkomst werden ook de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar betere ondersteuning, beoordeling en financiering van Fieldlabs. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Brainport Development. Een werkgroep vanuit deze regio’s en het Rijk gaat met de aanbevelingen aan de slag. Hierover is meer terug te lezen via deze link.