Eerste studenten Campus Gouda behalen certificaat hbo zorgmodules

De eerste studenten van de Campus Gouda hebben vrijdag 17 juni hun certificaat ontvangen tijdens een officiële uitreiking in het Weeshuis in Gouda. De module is een samenwerking met De Haagse Hogeschool. Het doel is om te voorzien in goed opgeleide vakkrachten voor de sector en werkenden in de zorg een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Wethouder Onderwijs Thierry van Vugt: “Dit is een mijlpaal. In september starten twee nieuwe zorgmodules. We willen een permanent aanbod van hbo-modules neerzetten rond Zorg & Technologie en Bodem & Technologie.”
 
De studenten werken als zorgprofessionals bij Zorgpartners Midden-Holland, Welthuis, Gemiva-SVG, Vierstroom Zorg Thuis of het Groene Hart Ziekenhuis. Met deze zorginstellingen en werkgeversorganisatie ZWconnect is de module ontwikkeld. Betrokken docent Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool, Frank Koppejan: “Ik ben trots op hoe de studenten zich in een korte tijd hebben ontwikkeld en wat ze hebben bereikt. Ze volgen deze modules naast hun drukke baan in de zorg. Het is mooi om te zien, hoe ze de informatie uit de modules van Communiceren in de Zorg meteen in de praktijk kunnen toepassen en hierdoor nog meer kunnen betekenen in de zorgverlening voor hun patiënten en cliënten.” 
 
Hbo opleiding Verpleegkunde
Sommigen van de studenten hebben de volledige module Communiceren in de Zorg gevolgd, maar er was ook de keuze om één of twee deelmodules te volgen, in plaats van alle drie. Anne Sytsema, verpleegkundige bij de Zevenster van Welthuis volgde de deelmodule zorgtechnologie. “En nu ga ik de volledige hbo opleiding Verpleegkunde doen. Die stap durf ik te nemen dankzij het volgen van de deelmodule bij Campus Gouda.”
 
Werken met zorgtechnologie
Campus Gouda draagt bij aan de ontwikkeling, scholing en groei van werknemers in Zuid-Holland. Eén van de doelen uit de Human Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Campus Gouda laat zien dat regionale samenwerking bijdraagt aan het stimuleren van professionele ontwikkeling van werknemers in de regio en hiermee arbeidstekorten tegen gaat. En ervoor zorgt dat professionals in de zorg meer digitaal vaardig zijn, doordat ze met zorgtechnologie leren werken. Dit biedt zowel werknemers als werkgevers kansen. Dat is wat we willen. Meer kansen voor werknemers in de sector om passend werk te vinden en te behouden. Én meer kansen voor werkgevers om gekwalificeerd personeel te vinden. Nu en in de toekomst.”
 
Van Vugt kijkt uit naar komend schooljaar van Campus Gouda. “Naast de bestaande samenwerkingsprojecten, gaan er nieuwe hbo-modules starten. Voor Zorg & Technologie en Bodem & Technologie. Zo starten we in het najaar met het project Digitale zorg met een bedrijf, zorginstelling en Campus Gouda. Met elkaar maken we vernieuwend en innoverend onderwijs.”
 
Campus Gouda
Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Zuidplas, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Gouda, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hogescholen bieden samen met bedrijven en zorginstellingen opleidingen aan in een duurzame en innovatieve omgeving. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van de bredere Human Capital Agenda geïnitieerd door de Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland.