Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine en lid van de EPZ, heeft voorgesteld te experimenteren met structurele maatregelen om de kans op werk voor MBO 2 studenten te vergroten.

In veel sectoren is steeds minder werk voor mensen met een MBO niveau-2 opleiding. Als gevolg van automatisering verdwijnen veel banen, en banen die overblijven of er nieuw bij komen (bijvoorbeeld in de techniek), vragen een hoger opleidingsniveau. Internationale concurrentie zorgt ervoor dat de productiviteit van bepaalde banen lager is dan de loonkosten voor de werkgever.
Dit zien we in werkloosheidscijfers voor deze groep. Momenteel is de werkloosheid onder MBO 1 en 2 studenten al twee keer zo hoog als onder MBO 3 en 4. En het gaat om veel jongeren: één op de tien studenten start op dit niveau.

Een coalitie vanuit de EPZ gaat samen met regionale partners en zo mogelijk ook het Rijk experimenten uitwerken en uitvoeren. Dit wordt opgepakt als onderdeel van het transitiepad Next Society van de Roadmap Next Economy. Met deze aanpak speelt de regio in op het advies Toekomstgericht beroepsonderwijs van de SER. Eén van de aanbevelingen luidt: “verken de mogelijkheden om (regionale) experimenteer ruimte op te starten in een regel-luwe zone”.

Ideeën voor actie zijn:
– Hogere instroom in BBL (leerwerkbanen) door het creëren van meer plekken en door prikkels voor studenten om voor een leerwerkbaan te kiezen
– Verminderen van de uitval door intensieve persoonlijke begeleiding, gefinancierd met structurele middelen
– Bundeling van beschikbare middelen voor inkomen, onderwijs, sociale problematiek