EPZ aan de slag met kansen op werk voor MBO2

,

TomatoWorld in Honselaarsdijk was op 1 november de inspirerende locatie voor de laatste EPZ vergadering van 2016. Tomatoworld brengt de innovatieve kracht van de Nederlandse glastuinbouw tot leven. Commissaris van de Koning Jaap Smit (Provincie Zuid-Holland) en DG Bedrijfsleven & Innovatie Bertholt Leeftink (Ministerie EZ) waren te gast. Daarnaast werd de nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, verwelkomd als nieuw lid van de EPZ.

EPZ aan de slag met kansen op werk voor MBO2
EPZ-lid Luc Verburgh, bestuursvoorzitter van ROC Zadkine, maakt zich zorgen over de kansen op werk voor MBO2 studenten en het grote aantal uitvallers op dat niveau. Aan partners vanuit EPZ, andere regionale partijen en het Rijk heeft hij een oproep gedaan om met dit thema aan de slag te gaan. Zij hebben samen afgesproken om een coalitie vormen en willen samen nagaan welke concrete stappen er kunnen worden gezet. Daarbij leggen zij verbinding met het thema Next Society van de Roadmap Next Economy en andere initiatieven die binnen steden en deelregio’s lopen.

Terugblikken en vooruitkijken
Zoals gewoonlijk staat de EPZ bij iedere laatste vergadering van het jaar stil bij de geboekte resultaten en kijkt zij vooruit naar het nieuwe jaar.

Speciale aandacht is er voor het Regionale investeringsprogramma. Gasten Bertholt Leeftink en Jaap Smit spreken hun waardering uit over hoe de EPZ en haar regionale partners via het Regionaal investeringsprogramma, dat in juni officieel werd aangeboden aan Premier Rutte, werken aan één gezamenlijke agenda. Ook in 2017 zal de EPZ direct en indirect bijgedragen aan dit initiatief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Roadmap Next Economy, die rond de jaarwisseling wordt aangeboden aan Minister Kamp en Eurocommissaris Sefkovic zal daarbij een belangrijke aanvulling en verrijking zijn.

Naast het initiatief van Luc Verburgh is stilgestaan en vooruitgekeken naar de lopende initiatieven waar de EPZ samen met haar partners mee bezig is. Zo werd de voortgang besproken over de trajecten rondom Fieldlabs, Feeding Megacities, het European Medicines Agency en de handelsmissie naar Zuid-Duitsland..

Campussen
Tijdens de vergadering van 1 november heeft Frank Teeuwisse (Directeur DSM Delft) de resultaten gepresenteerd van de werkgroep Campussen. Een groot deel van de ondersteuning van campussen en fieldlabs is inmiddels verankerd in het Regionaal investeringsprogramma. Daarnaast blijft de EPZ de campussen van nationaal belang in de regio, Leiden en Delft, steunen op basis van concrete vragen. Tot slot zal er specifieke aandacht zijn voor generieke knelpunten en uitdagingen die spelen bij meerdere hotspots en bedrijfscampussen. Dit houdt dus geen steun in voor individuele fieldlabs, maar voor een vitale infrastructuur waarin de fieldlabs gezamenlijk kunnen opereren.