Nieuwe koers EPZ

,

‘Nieuwe koers’ is het tweede jaarverslag van de EPZ, de economic board van Zuid-Holland. Hierin presenteert de EPZ een overzicht van de activiteiten en geboekte resultaten in 2016.

Belangrijk thema in 2016 was de doorontwikkeling van de EPZ. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe koers die op 13 juni is vastgesteld: de EPZ bundelt kennis, bestuurskracht én netwerken vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen, clusters, netwerken en overheden (‘board of boards’). Dit gebeurt op initiatieven die de ambitie van de regio realiseren: een ‘real life testing ground’ op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid. Onderdeel van de nieuwe koers is ook dat het secretariaat van de EPZ is verankerd binnen InnovationQuarter. Verder is de website vernieuwd. Centraal staan nu de initiatieven waar de EPZ zich op richt en de leden van de board.

Deze nieuwe koers werpt vruchten af. Het jaarverslag presenteert de meest in het oog springende initiatieven waarbij de EPZ betrokken was en is, zoals het Regionaal Investeringsprogramma, Feeding Megacities, de Infradeal Zuid-Holland en de jaarconferentie Techniekpact. Daarnaast hebben EPZ-leden en het secretariaat inhoudelijke bijdragen geleverd aan strategische discussies en trajecten in de regio en nationaal.

download hier het EPZ jaarverslag 2016