Human Capital Akkoord projecten

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni 2019 tekenden 65 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, met daarin concrete projecten. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten.

Project SMITZH-3 – Mensen aan de Slag

Voor het eerste project hebben wij een kwartiermaker een projectvoorstel laten maken met de Zuid-Hollandse hightech-maakindustrie. Zij zijn vertegenwoordigd in SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland). Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de Human Capital doelstellingen:

 • 2.000 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken

Hiervoor wordt ingezet op het stimuleren van de opleidingsvraag door het versterken van de leercultuur het ordenen en ontsluiten van opleidingsaanbod en het samenbrengen van vraag en aanbod in concrete scholing via het platform Ozone. Partners zijn onder andere MRDH, Provincie Zuid-Holland, TNO, FME, Holland Instrumentation, Metaalunie, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Techniek Nederland, OTIB, OOM en A+O Metalektro.

Project Human Capital Greenport West-Holland

Met de Greenport West-Holland hebben we een deelakkoord afgesloten waarin we de volgende afspraken hebben gemaakt:

 • 3.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 2.000 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 werkzoekenden aan het werk

Zij hebben voor hun eerste subsidieaanvraag 500.000 euro van de provincie Zuid-Holland gekregen. Hiermee willen ze een actief lerende cultuur in het tuinbouwcluster stimuleren via job learning, het ontwikkelen van beroepsbeelden en deze vertalen naar branchekwalificaties/standaarden. Daarnaast willen ze een systematiek van erkenning van verworven competenties ontwikkelen en gebruiken en persoonlijke ontwikkelplannen opstellen, flexibele leerroutes ontwikkelen en uitvoeren en kandidaten ondersteunen en coachen. Verder willen ze het project Next Generation Entrepreneurs opzetten waarbij een nieuwe generatie ondernemers wordt getraind. Tot slot zijn er ondernemersgroepen actief waarvan de ontwikkelde agenda’s worden gekoppeld aan de bovenstaande deelprojecten. Partners zijn onder andere Greenport West-Holland, Hoogendoorn Growth Management, Royal Flora Holland, Duijvestijn Tomaten, Delphy, Lentiz, Wellant en ROC Mondriaan.

Project We IT Zuid-Holland

Een derde deelakkoord heeft als doel om meer IT-professionals op te leiden. Hierbij werken aanbieders van IT-opleidingen (zowel publiek als privaat) nauw samen met werkgevers om vernieuwend, modulair en kortdurende IT-opleidingen aan te bieden. Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:

 • 4.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 1.500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 1.500 transities over sector- en regiogrenzen

Een eerste subsidieaanvraag is ingediend waarmee de volgende projecten worden uitgevoerd:

Partners zijn onder andere De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, NCOI/Computrain, TechGrounds, The Young Digitals, ICT Praktijk Academie, IT Campus Rotterdam, KPN, Unilever, Siemens, Stedin, Technolution en Erasmus MC.

Project Cybersecurity

Een vierde project is erop gericht om meer mensen te interesseren voor een opleiding of baan in de cybersecurity. Hiervoor is een upgrade gedaan van de website www.securitytalent.nl. Dit project is een samenwerking met The Hague Security Delta.

Human Capital doelstellingen:

 • 2.500 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 50 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 500 transities over sector- en regiogrenzen

Dit project is een samenwerking met The Hague Security Delta.

Project gezamenlijke scholing Life Sciences sector

Een vijfde project is erop gericht om te verkennen of in de Life Sciences sector de krachten gebundeld kunnen worden om scholing van werknemers in de Life Sciences sector gezamenlijk op te pakken.

Partners zijn onder andere de Biotech Training Facility, LUMC, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, mboRijnland, Janssen Biologics, Halix, Mentor, HAL Allergy en het Leiden Regenerative Medicine Platform.

Project Internationaal Talent

Een zesde project is erop gericht om extra internationaal talent aan te trekken. Als we gaan kijken naar de groei van de (potentiële) beroepsbevolking en de groei van het aantal banen, dan kunnen we de vacatures niet opvullen met alleen Zuid-Hollandse of Nederlandse werknemers. Op gerichte functies, onder andere in de cybersecurity en maritieme sector, willen we internationale werknemers aantrekken. Dit doen we door in te zetten op de volgende drie lijnen:

 • Aantrekken van internationaal talent in schaarse (IT) profielen (talent acquisitie programma);
 • Ondersteunen MKB werkgevers zodat zij zelf (beter) in staat zijn om internationaal talent aan te trekken cq te behouden;
 • Behouden van internationaal talent (talent retentie programma) voor de regio.

Daarmee gaat het de volgende bijdrage leveren aan de Human Capital doelstellingen:

 • 1.000 internationale werknemers aantrekken
 • 10 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter gebruiken.

Partners zijn onder andere de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam en Royal IHC.

Project van Bank naar Bouw

Een zevende project is erop gericht om financieel adviseurs te begeleiden naar een baan als calculator in de bouw. De eerste helft van 2020 hebben we een pilot gedraaid met 17 kandidaten. Nu zijn we aan het verkennen hoe we de pilot verder kunnen opschalen, bijvoorbeeld naar de technische sector.

Human Capital doelstellingen:

 • 250 werknemers een ontwikkelperspectief bieden
 • 250 transities over sector- en regiogrenzen
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken.

Partners zijn onder andere Bouwend Nederland, BOB-KOB, ABN AMRO, Rabobank, ING, 25 bouw- en infrabedrijven en UWV.

Regiodeal Drechtsteden/Gorinchem

Een achtste project is ontstaan vanuit de Regiodeal Drechtsteden/Gorinchem. We hebben een deelakkoord afgesloten voor de volgende projecten:

 • Dordrecht Academy: 200 werkenden een Associate Degree opleiding bieden, start in september 2021
 • Mbo-aanpak Baas Over Je Eigen Toekomst (BOJET): 500 werkenden een ontwikkelperspectief bieden en 150 werkenden van werk naar werk begeleiden: baasoverjeeigentoekomst.nl

Partners zijn onder andere de Triple Helix Stuurgroep (Drechtsteden, gemeente Gorinchem, Werkgevers Drechtsteden, IKG Ondernemersvereniging, Fokker, DaVinci College en Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden).

Campus Gouda Volwassenonderwijs Zorg

Een negende project is in samenwerking met de Campus Gouda. Het betreft het ontwikkelen van opleidingen voor zij-instromers om de arbeidstekorten in de zorg terug te dringen en bijscholing op digitalisering voor zittend personeel om hen betere professionals te maken en voor de zorg te behouden in regio Midden-Holland.

Hiermee willen zij 1.600 zij-instromers en bijscholingstrajecten verzorgen.

Partners zijn onder andere De Haagse Hogeschool, Gemeente Gouda (namens regio Midden-Holland), mboRijnland. Care2Care, Groene Hart Ziekenhuis, Zorgpartners Midden-Holland, Gemiva en Vierstroom/Fundis.

EnergySwitch

Het tiende project heeft als doel om werknemers bij te scholen op het thema energietransitie. Hierbij worden actiegerichte Learning Communities opgezet die intrinsiek gemotiveerde professionals met verschillende achtergronden samenbrengt en hun ondersteunt in actiegerichtheid in duurzaamheid en innovatie. Als doel hebben zij gesteld om 1.000 werknemers bij te scholen.

Partners zijn onder andere The Green Village (TU Delft), Talent voor Transitie en Innovatiecentrum voor Energie en Mobiliteit (I-EM) Delft.

Kickstart your Career

Vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland is het initiatief gestart voor Kickstart your Career. Dit initiatief wil 150 jongeren in Zuid-Holland aan een baan helpen. Dit zijn plekken voor jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen. ManpowerGroup verzorgt de selectie en matching met werkgevers en jongeren. Via de website www.kickstartyourcareer.nl kunnen bedrijven en jongeren zich aanmelden.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met de

Meer informatie

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland