EBZ feliciteert nieuw College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

,
EBZ schrijft open brief aan de fractievoorzitter van de provincie

Economic Board Zuid-Holland feliciteert het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met hun installatie op 4 september. EBZ wil ook komende vier jaar weer met het College samenwerken om onze regionale economie te vernieuwen en zo Zuid-Holland iedere dag beter te maken, schrijft EBZ-voorzitter Jan Kees de Jager in de felicitatiebrief.

De EBZ onderschrijft de in het coalitieakkoord genoemde prioriteiten en ambities. De aangekondigde investeringen in innovatie, bereikbaarheid, schone energie en het versterken van de stedelijke omgeving ziet de board als noodzakelijk.

In het bijzonder is de EBZ verheugd met de ambities omtrent een versnelde transitie van de Zuid-Hollandse economie en een beroepsbevolking met de juiste ervaring en kennis. De aangekondigde inzet en middelen voor de uitvoering van het Human Capital akkoord dat op initiatief van Provincie Zuid-Holland en EBZ is opgesteld, juicht de board dan ook toe.

Lees hier de felicitatiebrief aan het nieuwe college van GS.