Economische groei Zuid-Holland ‘bovengemiddeld’ maar blijft achter op Europese concurrenten

,

De economie in Zuid-Holland groeide het afgelopen jaar harder dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. Ondanks de positieve groeicijfers is er nog veel werk aan de winkel voor de regio. Zuid-Holland heeft een economische achterstand op andere stedelijke regio’s in Europa. Een grote uitdaging is de beperkte beschikbaarheid van mensen. Hierdoor wordt de banengroei en de transitie van de economie in Zuid-Holland geremd.

 

Groeimotor Nederlandse economie hapert
Zuid-Holland is de motor van de Nederlandse economie. Op gebied van export, innovatie en werkgelegenheid draagt de regio Zuid-Holland meer dan 20% bij aan het nationale totaal. Maar sinds de crisis haperde die motor. Concurrerende stedelijke regio’s in Europa, zoals Antwerpen, München en Stockholm, groeiden sinds 2009 meer dan drie keer zo hard. Dit heeft Zuid-Holland op een grote economische achterstand gezet.

Toch bovengemiddelde groei
De economie in Zuid-Holland groeide in het afgelopen jaar met 2,8%, opnieuw boven het nationaal gemiddelde. Ramingen van ING geven zelfs aan dat een aantal stedelijke gebieden in Zuid-Holland dit jaar de snelst groeiende van Nederland zullen zijn: Alphen aan den Rijn, Gouda, Den Haag, Delft en het Westland. Dat is goed nieuws, maar de Economic Board Zuid-Holland geeft aan dat dit nog te weinig is om te spreken van een kantelpunt.

Verbeteren arbeidsmarkt levert veel winst op
De regio zal een aantal grote uitdagingen moeten overwinnen om de economische achterstand in te halen en de maatschappelijke opgaven, zoals het verduurzamen van de economie, te realiseren. Een van die uitdagingen is de arbeidsmarkt. Meer dan één op de vijf bedrijven in Zuid-Holland heeft een tekort aan personeel. De beperkte beschikbaarheid van mensen remt de banengroei en de transitie van de economie aan Zuid-Holland. Cijfers laten zien dat de regio winst kan boeken op leven lang ontwikkelen, overstap van werkenden naar andere sectoren en het activeren van onbenut potentieel.  Via het recent gepresenteerde Human Capital Akkoord pakken meer dan 65 werkgevers en andere partijen deze punten op.

Meer bedrijvigheid en innovatie
Als het gaat om nieuwe bedrijvigheid en innovatie dan scoort Zuid-Holland erg goed. De beschikbaarheid van kapitaal voor jonge en snelgroeiende bedrijven is sterk verbeterd, net als het vestigingsklimaat voor bedrijven. Steeds meer buitenlandse investeringen en bedrijven komen naar Zuid-Holland. Hiermee heeft de regio alle bouwstenen in handen om de economische achterstand op de Europese concurrenten in te lopen.

 

Lees de Economische Monitor Zuid-Holland 2019