Human Capital Akkoord projecten

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni 2019 tekenden 65 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, met daarin concrete projecten. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten.

Project SMITZH-3 – Mensen aan de Slag

Voor het eerste project hebben wij een kwartiermaker een projectvoorstel laten maken met de Zuid-Hollandse hightech-maakindustrie. Zij zijn vertegenwoordigd in SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland). Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:

 • 2000 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken

Hiervoor wordt ingezet op het stimuleren van de opleidingsvraag door het versterken van de leercultuur het ordenen en ontsluiten van opleidingsaanbod en het samenbrengen van vraag en aanbod in concrete scholing. Partners zijn onder andere MRDH, Provincie Zuid-Holland, TNO, FME, Holland Instrumentation, Metaalunie, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Techniek Nederland, OTIB, OOM en A+O Metalektro.

Project Van Werk naar Werk Greenport West-Holland

Met de Greenport West-Holland sluiten we een deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ af waarin we de volgende afspraken maken:

 • 3.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 2.000 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 werkzoekenden aan het werk

Hiervoor is een aanpak ontwikkeld met diverse ondernemersgedreven interventies, onder andere het ontwikkelen van werving en scholingsfaciliteiten, het contracteren en opleiden van medewerkers, het ontwikkelen van ondernemerschap bij huidige en next generation ondernemers en het ontwikkelen van de flexibele schil (flexwerkers en arbeidsmigranten). Partners zijn onder andere Greenport West-Holland, Hoogendoorn Growth Management, Royal Flora Holland, Duijvestijn Tomaten, Delphy, Lentiz, Wellant en ROC Mondriaan.

Project We IT Zuid-Holland

Een derde deelakkoord gaat over het vergroten van de instroom en doorstroom in bestaande Zuid-Hollandse IT-opleidingen. Hierbij werken aanbieders van IT-opleidingen (zowel publiek als privaat) nauw samen met werkgevers om vernieuwend, modulair en kortdurende IT-opleidingen aan te bieden. Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:

 • 4750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 1500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 1500 transities over sector- en regiogrenzen

Partners zijn onder andere De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, NCOI/Computrain, IT Campus Rotterdam, KPN, Unilever, Siemens, Stedin, Technolution en Erasmuc MC.

Project Cybersecurity Oriëntatie

Een vierde deelakkoord is erop gericht om een programma te ontwikkelen voor wordt mensen die overwegen een baan in de cybersecurity te gaan doen. Hiervoor wordt een meerdaags programma aangeboden, waar op de eerste dag een ‘loopbaancheck’ gedaan wordt: wat vindt de kandidaat leuk, wat is de opleidingsachtergrond en werkervaring? Vervolgens wordt de kandidaat klaargestoomd voor een baan in de cybersecurity.

Human Capital doelstellingen:

 • 2500 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 50 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 500 transities over sector- en regiogrenzen

Dit project is een samenwerking met The Hague Security Delta.

Project gezamenlijke scholing Life Sciences sector

Een vijfde project is erop gericht om in de Life Sciences sector de krachten te bundelen om scholing van werknemers in de Life Sciences sector gezamenlijk op te pakken. Dit gaat met name om scholing op het gebied van de farmaceutische richtlijnen (Good Manufacturing Practices, GMP). Bij veel hogescholen en universiteiten ontbreekt GMP in het curriculum.

Human Capital doelstellingen:

 • 2500 werknemers een ontwikkelperspectief bieden
 • 250 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 20 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 150 transities over sector- en regiogrenzen
 • 250 onderbenutte deeltijdwerkers meer aan het werk
 • 75 internationale werknemers aantrekken

Partners zijn onder andere de Biotech Training Facility, LUMC, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, mboRijnland, Janssen Biologics, Halix, Mentor, HAL Allergy en het Leiden Regenerative Medicine Platform.

Project Internationaal Talent

Een zesde project is erop gericht om extra internationaal talent aan te trekken. Als we gaan kijken naar de groei van de (potentiële) beroepsbevolking en de groei van het aantal banen, dan kunnen we de vacatures niet opvullen met alleen Zuid-Hollandse of Nederlandse werknemers. Op gerichte functies, onder andere in de cybersecurity en maritieme sector, willen we internationale werknemers aantrekken. Dit doen we door het verkennen van een regionaal jobportal voor internationale werknemers en het opzetten van een Regionaal Talent Attraction programma.

Human Capital doelstellingen:

 • 1000 internationale werknemers aantrekken
 • 10 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter gebruiken.

Partners zijn onder andere de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam en Royal IHC.

Project van Bank naar Bouw

Een zevende project is erop gericht om financieel adviseurs te begeleiden naar een baan als calculator in de bouw. Momenteel draaien we een pilot met 17 kandidaten.

Human Capital doelstellingen:

 • 250 werknemers een ontwikkelperspectief bieden
 • 250 transities over sector- en regiogrenzen
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken.

Partners zijn onder andere Bouwend Nederland, BOB-KOB, ABN AMRO, Rabobank, ING, 25 bouw- en infrabedrijven en UWV.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met de projectleider, Ferrie Förster E: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl T: 06 54930585.

Meer informatie

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland