Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni 2019 tekenden 65 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, met daarin concrete projecten. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste inmiddels is gestart en er drie in de kwartiermakersfase zitten.

Project SMITZH-3 – Mensen aan de Slag

Voor het eerste project hebben wij een kwartiermaker een projectvoorstel laten maken met de Zuid-Hollandse hightech-maakindustrie. Zij zijn vertegenwoordigd in SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland). Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:

 • 2000 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken

Hiervoor wordt ingezet op het stimuleren van de opleidingsvraag door het versterken van de leercultuur het ordenen en ontsluiten van opleidingsaanbod en het samenbrengen van vraag en aanbod in concrete scholing. Partners zijn onder andere MRDH, Provincie Zuid-Holland, TNO, FME, Holland Instrumentation, Metaalunie, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Techniek Nederland, OTIB, OOM en A+O Metalektro.

Project Van Werk naar Werk Greenport West-Holland

Met de Greenport West-Holland sluiten we een deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ af waarin we de volgende afspraken maken:

 • 3.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 2.000 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 werkzoekenden aan het werk

Hiervoor is een aanpak ontwikkeld met diverse ondernemersgedreven interventies, onder andere het ontwikkelen van werving en scholingsfaciliteiten, het contracteren en opleiden van medewerkers, het ontwikkelen van ondernemerschap bij huidige en next generation ondernemers en het ontwikkelen van de flexibele schil (flexwerkers en arbeidsmigranten). Partners zijn onder andere Greenport West-Holland, Hoogendoorn Growth Management, Royal Flora Holland, Duijvestijn Tomaten, Delphy, Lentiz, Wellant en ROC Mondriaan.

Project We IT Zuid-Holland

Een derde deelakkoord gaat over het vergroten van de instroom en doorstroom in bestaande Zuid-Hollandse IT-opleidingen. Hierbij werken aanbieders van IT-opleidingen (zowel publiek als privaat) nauw samen met werkgevers om vernieuwend, modulair en kortdurende IT-opleidingen aan te bieden. Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:

 • 4750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 1500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 1500 transities over sector- en regiogrenzen

Partners zijn onder andere De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, NCOI/Computrain, IT Campus Rotterdam, KPN, Unilever, Siemens, Stedin, Technolution en Erasmuc MC.

Project Cybersecurity Oriëntatie

Een vierde deelakkoord is erop gericht om een programma te ontwikkelen voor wordt mensen die overwegen een baan in de cybersecurity te gaan doen. Hiervoor wordt een meerdaags programma aangeboden, waar op de eerste dag een ‘loopbaancheck’ gedaan wordt: wat vindt de kandidaat leuk, wat is de opleidingsachtergrond en werkervaring? Vervolgens wordt de kandidaat klaargestoomd voor een baan in de cybersecurity.

Human Capital doelstellingen:

 • 2500 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
 • 500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
 • 50 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
 • 500 transities over sector- en regiogrenzen

Dit project is een samenwerking met The Hague Security Delta.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met de projectleider, Ferrie Förster E: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl T: 06 54930585.

Meer informatie

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland