Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni 2019 tekenden 65 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, met daarin concrete projecten. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

  • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
  • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
  • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
  • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste drie inmiddels zijn gestart.

Project SMITZH-3 Leven Lang Ontwikkelen
We sluiten een deelakkoord af met de Zuid-Hollandse high tech maakindustrie. Zij zijn vertegenwoordigd in SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland). Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:
–        2000 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
–        100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken

Hiervoor wordt ingezet op het stimuleren van de opleidingsvraag door het versterken van de leercultuur het ordenen en ontsluiten van opleidingsaanbod en het samenbrengen van vraag en aanbod in concrete scholing. Partners zijn onder andere MRDH, Provincie Zuid-Holland, TNO, FME, Holland Instrumentation, Metaalunie, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Techniek Nederland, OTIB, OOM en A+O Metalektro.


Project Van Werk naar Werk Greenport West-Holland
Met de Greenport West-Holland sluiten we een deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ af waarin we de volgende afspraken maken:
–        3.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
–        500 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
–        2.000 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
–        500 werkzoekenden aan het werk
Hiervoor is een aanpak ontwikkeld met diverse ondernemersgedreven interventies, onder andere het ontwikkelen van werving en scholingsfaciliteiten, het contracteren en opleiden van medewerkers, het ontwikkelen van ondernemerschap bij huidige en next generation ondernemers en het ontwikkelen van de flexibele schil (flexwerkers en arbeidsmigranten). Partners zijn onder andere Greenport West-Holland, Hoogendoorn Growth Management, Royal Flora Holland, Duijvestijn Tomaten, Delphy, Lentiz, Wellant en ROC Mondriaan.

Project IT-kavel Zuid-Holland
Een derde deelakkoord gaat over het vergroten van de instroom en doorstroom in bestaande Zuid-Hollandse IT-opleidingen. Hierbij werken aanbieders van IT-opleidingen (zowel publiek als privaat) nauw samen met werkgevers om vernieuwend, modulair en kortdurende IT-opleidingen aan te bieden. Zij gaan de komende 5 jaar de volgende bijdrage leveren aan de volgende Human Capital doelstellingen:
–        4750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
–        1500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
–        100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken
–        1500 transities over sector- en regiogrenzen
Partners zijn onder andere De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, NCOI/Computrain, IT Campus Rotterdam, KPN, Unilever, Siemens, Stedin, Technolution en Erasmuc MC.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met de projectleider, Ferrie Förster E: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl T: 06 54930585.

Meer informatie

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland