Private R&D-uitgaven stagneren in Zuid-Holland

De groei van R&D-uitgaven in Zuid-Holland blijft nog steeds achter bij het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers over de periode 2013 tot 2019 die het CBS recent publiceerde. Tussen 2013 en 2019 stegen de uitgaven in Zuid-Holland met 17% tot € 3,6 mld.. In heel Nederland namen de uitgaven echter toe met 25%. Hierdoor daalde het aandeel van Zuid-Holland in de nationale uitgaven van 22% naar 20%.

R&D-uitgaven

Oorzaak van deze achterblijvende groei ligt bij de stagnerende investeringen door bedrijven in onderzoek en ontwikkeling. Tussen 2013 en 2019 stegen de private R&D-uitgaven met ruim 5% tot € 2 mld.. Dat is fors lager dan de stijging van 27% voor heel Nederland.

De publieke R&D-uitgaven stegen daarentegen bovengemiddeld. De kennisinstellingen investeerden € 1,6 mld. in 2019, een stijging van maar liefst 34% tegenover 20% gemiddeld in Nederland sinds 2013.

“Deze cijfers laten zien dat er werk aan de winkel is in Zuid-Holland.”

– Linco Nieuwenhuyzen, Manager Strategie InnovationQuarter / Secretaris EBZ

Nieuwenhuyzen: “De economische groei in Zuid-Holland staat al langer onder druk. Kennis is de basis voor hogere groei, maar er wordt pas geld verdiend als bedrijven nieuwe producten en diensten verkopen. Groei van private R&D-investeringen is dus hard nodig en het is teleurstellend dat die groei stagneert. Tegelijk bieden de hoge publieke uitgaven ook kansen om de private uitgaven te laten stijgen; we hebben veel kennis en kenniswerkers in onze provincie. In de Groeiagenda Zuid-Holland hebben we plannen gepresenteerd om hier meer uit te halen.”

De Groeiagenda Zuid-Holland, die bedrijven en kennisinstellingen samen met de overheden hebben opgesteld in 2021, zet stevig in op innovatieprojecten van bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk. Op tal van thema’s doen Zuid-Hollandse wetenschappers baanbrekend onderzoek en zijn top van de wereld. Die enorme kennisdichtheid gecombineerd met diverse sterke sectoren, veel ondernemerschap en goed beroepsonderwijs maken Zuid-Holland uniek. Deze kwaliteiten wil de regio benutten om startups en bestaande bedrijven en clusters te helpen bij het ontwikkelen en produceren van producten en diensten die wereldwijd onderscheidend zijn. Het Nationaal Groeifonds is daarbij een belangrijke bron voor financiering.

InnovationQuarter draagt bij aan de uitvoering van de Groeiagenda door samenwerking te organiseren tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid om nieuwe business te realiseren op de thema’s uit de Groeiagenda en vernieuwende en snelgroeiende bedrijven te financieren. Ook helpt InnovationQuarter buitenlandse bedrijven bij het vestigen in Zuid-Holland en Zuid-Hollandse bedrijven bij het ondernemen in het buitenland.