Regiomonitor belangrijke bouwsteen voor economisch beleid

,
regiomonitor 2016 Raspe

“Denk in regio’s, niet in landen. Dat is cruciaal voor goed economisch beleid.” Dat zei Otto Raspe, onderzoeker bij PBL, vandaag bij de expertbijeenkomst over de Regiomonitor 2016. Deze bijeenkomst was een initiatief van de EPZ in samenwerking met provincie Zuid-Holland en MRDH.

In het Cambridge Innovation Centrum (CIC) in Rotterdam gingen 30 economische experts vanuit gemeenten, regio’s, ministeries en provincie in discussie over de Zuid-Hollandse economie naar aanleiding van de Regiomonitor Economie en Bereikbaarheid 2016.

Eén procent extra groei

Aan de hand van de monitor presenteerde Walter Manshanden, economisch onderzoeker bij NEO Observatory en medeauteur van de monitor, de belangrijkste trends en ontwikkelingen in Zuid-Holland. Manshanden: “Binnen Zuid-Holland worden agglomeratievoordelen nog onvoldoende benut. De regio zou per jaar tot 1% extra kunnen groeien als je kijkt naar de aanwezige kwaliteiten.” In 2015, het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, was de groei 2,5%.

In zijn reactie ging Otto Raspe in op de steeds heviger concurrentiekracht tussen regio’s.“Niet elke stad is een winnaar, in tegendeel.”Belangrijk is je directe concurrenten te kennen die in dezelfde markten actief zijn, en of ze winnen of verliezen, stelde Raspe. Dat vraagt gedetailleerde informatie over zowel prestaties als condities. Hij illustreerde dit met voorbeelden afkomstig van een nieuwe website die PBL binnenkort lanceert.

Tijdens de interactieve discussie over de monitor en de doorontwikkeling daarvan, kwam naar voren dat veel behoefte is aan betere cijfers over bereikbaarheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en duurzame energie-opwekking en –gebruik. Ook willen overheden graag weten hoe overheidsinvesteringen zoals opgenomen in het regionaal investeringsprogramma renderen. Vanuit het team dat de volgende editie van de monitor opstelt, gaf Tim Franken aan dat deze elementen in een volgende editie waar mogelijk worden opgenomen.

Over de regiomonitor

De Regiomonitor is een jaarlijks terugkerende publicatie met trends en analyses over de economie en bereikbaarheid van de regio. Deze monitor wordt opgesteld door de EPZ, de economic board van Zuid-Holland, InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland en MRDH. Naast algemene economische ontwikkelingen staan de thema’s innovatie, attractiviteit, duurzaamheid en bereikbaarheid centraal. Dit zijn dezelfde thema’s die de basis vormen voor het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy, waaraan door publieke en private partners in de regio wordt gewerkt.

Zie voor meer info en links naar de monitor: www.epzuidvleugel.nl/monitor