Start kwartiermaker ‘Human Capital Cybersecurity in Sectoren’

Werknemers structureel ontwikkelen naar èn op het gebied van cybersecurity. Het wordt een steeds grotere noodzaak door het tekort aan cybersecurityspecialisten in Nederland. Verschillende sectoren zien dit ook, maar komen naar eigen zeggen niet verder dan het onderwerp agenderen. Een struikelblok is dat binnen sectoren, die niet zijn gespecialiseerd in cybersecurity, beperkte kennis in huis is over het onderwerp of dat het nog niet is ingebed in de bedrijfsvoering zoals via taakbeschrijvingen, functieprofielen en bijbehorend aanbod van cybersecurity training- en  opleidingsmogelijkheden. Dat maakt de slag van beleid naar uitvoering moeilijk en niet vanzelfsprekend.

Van agendering naar beleid & uitvoering

Het project Human Capital Cybersecurity in Sectoren richt zich op de ontwikkeling en inzet van menselijk kapitaal op het gebied van cybersecurity in een aantal door de Economic Board Zuid-Holland gekozen speerpuntsectoren zoals Life Science & Health, Feeding & Greening Megacities, Smart Industry/High Tech en Haven in Transitie. Doel is om sectoren te helpen hun cybersecurity behoeften te vertalen naar realistisch, uitvoerbaar cybersecurity Human Capital beleid en implementatie.

Kwartiermaker Paula Kager

Onze kwartiermaker, Paula Kager, is inmiddels gestart en voert – in nauwe samenwerking met de Security Delta (HSD) als aanvragende partij voor deze kwartiermakersopdracht – de komende periode gesprekken met de sectoren. Haar opdracht is om op basis van al deze gesprekken, met de drie meest kansrijke sectoren, de beleidsnavigator ‘Van agendering naar beleid’ op te stellen. En een beschrijving te maken van in te zetten instrumenten voor de vervolgfase ‘Van beleid naar uitvoering’. Zo kunnen de sectoren zelf de vertaalslag van agendering naar beleid en uitvoering met expertise uit het cybersecuritydomein. De navigator bevat concrete elementen voor een ‘SMART’ Human Capital Cybersecurity beleidsplan. Zowel de navigator als de instrumentbeschrijving zijn geschikt voor schaling en hergebruik in andere (deel)sectoren. Op deze manier legt Paula als kwartiermaker fundamenten voor de route van agendering naar beleid en geeft zij een ‘boost’ aan de missie van het Human Capital akkoord Zuid-Holland.

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Het starten van een kwartiermaker is een verkenning naar een mogelijk deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Cybersecurity is een van de vijf speerpunten binnen dit Human Capital Akkoord. Lees hier meer over het Human Capital Akkoord.

Meer weten over dit project? Paula is via e-mail bereikbaar: info@kager-159works.nl of telefonisch: +31652825945.