Young Professional Programma verbreed naar heel Zuid-Holland

Het Young Professional Programma ontving in juni €187.000 subsidie voor opschaling naar heel Zuid-Holland. Het programma is gestart in 2017 met als doel jong talent aantrekken en behouden voor de regio Drechtsesteden en haar bedrijven. Inmiddels zijn er 20 projecten en events georganiseerd waar meer dan 200 young professionals aan mee hebben gedaan. 

Willem Aalders: “Het Young Professionals programma uitbreiden naar Zuid Holland betekent dat we de groep van bedrijven geleidelijk vergroten buiten de grenzen van de Drechtsteden. We werken hierbij intensief samen met HiDelta. Hierdoor ontstaat een steviger en professioneler programma, met meer cross-sectorale samenwerking. En met kansen voor nog meer jonge professionals. Zo vergroten we de impact van het programma op het aantrekken en behouden van talent voor heel Zuid-Holland. Rode draad door de aanpak is dat we bouwen op bestaand succes en daar nieuwe elementen aan toevoegen. Hiermee ontsluiten we niet alleen de kracht van de Drechtsteden, maar van heel Zuid-Holland. Een win-win voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van competenties voor de toekomst.”

Samenwerking tussen de triple helix en bedrijven stimuleren

Vanuit het Young Professionals Programma gaan professionals -in de leeftijd van 25 – 35 jaar- in korte projecten de meest uiteenlopende uitdagingen aan met impact op het innovatieve ecosysteem in de regio. Ze komen samen tijdens events en zetten zich actief in als ambassadeurs. Naast het aantrekken en behouden van talent, wordt huidige en toekomstige samenwerking tussen de triple helix en tussen bedrijven gestimuleerd. Jong talent leert elkaar in een vroeg stadium van hun carrière kennen en dragen bij aan de ontwikkeling van skills die nu en in de toekomst nodig zijn. Communicatie van het programma is in het Engels, zodat ook internationaal talent kan deelnemen aan de projecten.

Het programma wordt vanaf 2021 volledig gefinancierd door de leden. Dat zijn aangesloten bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Inmiddels heeft het programma een eigen bestuur, met jonge professionals uit acht bedrijven en twee gemeenten, die samen met de projectleider van Deal het jaarlijkse programma organiseert.

Human Capital

Het deelakkoord Young Professionals Program is een onderdeel van de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Vanuit deze agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. En gewerkt aan het terug dringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.


Bent u geïnteresseerd in deelname aan het Young Professional Programma? Neem dan contact op met Willem Aalders, bel (06) 5117 3185 of mail naar willem@dealdrechtcities.nl