Subsidie voor twee WE-IT deelprojecten

WE-IT heeft april 2022 voor de deelprojecten Make IT Work Den Haag en Next Maritime Professional een subsidie ontvangen van in totaal 228.513,- euro. Remco Engels (Programmamanager WE-IT) “Wij zijn hier heel blij mee. Er is een grote behoefte aan werknemers met digitale vaardigheden. Niet alleen in de ICT-branche, maar in alle sectoren. Met de subsidie kunnen wij nog meer werkenden de mogelijkheid bieden een entree te maken met werken in of met ICT. Zo dragen we bij aan een Zuid-Hollandse beroepsbevolking die klaar is voor de toekomst.”

Ongeacht achtergrond omscholen naar de IT
Make IT Work Den Haag maakt het voor mensen met een HBO werk-/denkniveau, zonder specifieke IT achtergrond, mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op HBO niveau en direct in een baan van start te gaan. Dit gebeurt door de Haagse Hogeschool, onder andere met de leergang  ‘Applied Data & AI for professionals’. Hierin leer je in 5 maanden artificial intelligence toe te passen in de praktijk en/of bedrijven hierover te adviseren. Bijzonder aan Make It Work Den Haag is dat de achtergrond van de kandidaten erg divers is. Er wordt namelijk niet gekeken naar leeftijd of achtergrond. Cursisten worden via een assesmenttool geselecteerd. Werkgevers en kandidaat cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. En wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing.

Human Capital in de haven
Het project Next Maritime Professional richt zich op de digitale vaardigheden van werknemers in de Rotterdamse haven en het achterland in regio Rotterdam/Den Haag. Het doel is om carrièrepaden te ontwikkelen met modulaire trainingen, stages en leerplekken die inhoudelijk worden gevuld door partners uit het regulier en niet-regulier onderwijs. Het project wordt uitgevoerd door de IT Campus Rotterdam.  In fase één (mei 2020 – juni 2021) lag de focus op meer en betere IT’ers de haven binnenhalen. In fase twee (juli 2021-oktober 2022) is dit verschoven naar het vergroten van de digitale vaardigheden van personeel in het groot industriële havencomplex. Het komende halfjaar wordt geïnventariseerd welke behoeften de werkgevers in de haven hebben op dit gebied. Zodat álle havenmedewerkers mee kunnen groeien met de verandering van hun baan die ingezet is door technologische ontwikkelingen.

WE-IT
WE-IT werkt sinds 2020 vanuit een deelakkoord van de Human Capital Agenda aan het om- of bijscholen van 3000 mensen naar een baan in of met ICT. WE-IT is een samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland.
WE-IT bevat momenteel 8 scholingstrajecten, primair voor werkenden (binnen bedrijf/sector, of transitie naar andere sector of vanuit een andere regio) en daarnaast voor werkzoekenden en studenten. Ook is er een programma om het MKB te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken.


Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Remco Engels (r.engels@hhs.nl) of Carolien Wetzels (carolien.wetzels@economicboardzuidholland.nl).