Terugblik Human Capital Event 2022

Het is maandag 13 juni 2022, een prachtige zonnige dag in de stad achter de duinen. Iets voor 14:00 uur stromen vanuit een volle Fokker Terminal ruim 100 gasten een sfeervol ingerichte zaal in voor de lancering van de Human Capital Agenda 2.0 (HCA 2.0). Bekende en nieuwe gezichten vullen de ruimte. Het is een fijn weerzien voor velen. De moderator voor deze middag, Annet Veenstra, trapt het programma af met twee prikkelende vragen over het aantal openstaande vacatures in Nederland en de techniek. Vele antwoorden klinken en een aantal komen zeer dichtbij het juiste antwoord, die luidt: 451.000 vacatures waarvan meer dan 125.000 in de techniek!*

De boodschap is duidelijk; er is actie nodig om de problemen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt op te lossen. En dat is niet aan dovemans oren gericht. Uit de zaal klinken veel bevestigende reacties. De noodzaak om de arbeidskrapte aan te pakken wordt door iedereen gevoeld.

 

Human Capital in Zuid-Holland; hoe verder?

In het volgende programmaonderdeel vertelt Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland) op bevlogen wijze waarom het op zowel lange als korte termijn hard nodig is om samen aan de Human Capital uitdagingen te werken. Eén van de voorbeelden die hij daarbij aanhaalt gaat over de daling van het aantal mbo-techniekstudenten met 18% tot 2030.* Dat terwijl het aantal banen alleen maar zal toenemen gezien de grote opgaven op het gebied van digitalisering, energietransitie en circulaire economie. De korte inleiding wordt gevolgd door de presentatie van de HCA 2.0. Hierin zijn de adviezen uit de SEOR evaluatie verwerkt, die halverwege de looptijd van het Human Capital Akkoord (HCA) is uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies en welke aanbevelingen gegeven kunnen worden. Ferrie: “We moeten breder kijken om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat doen wij vanuit de Human Capital Agenda 2.0. Het is geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Hiermee willen we nog gerichter aan de slag met het duurzaam verbeteren van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee de economie. In 2019 zijn vier routes gedefinieerd, die zijn uitgebreid naar zeven routes. De nieuwe routes helpen ons nog gerichter de tekorten in de technische sector op te lossen, meer in te zetten op een inclusievere arbeidsmarkt met gelijke kansen voor alle Zuid-Hollanders en ‘last but not least’ ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau wet- en regelgeving wordt aangepast om daadwerkelijk het huidige arbeidsmarktsysteem te verbeteren.”

In gesprek met…

Na de presentatie van de HCA 2.0 volgt een mooie paneldiscussie met een delegatie van de Human Capital taskforce bestaande uit: Jeffrey van Meerkerk (Directeur Strategische Relaties en Duurzaamheid, ManpowerGroup, voorzitter), Willy de Zoete (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en Martijn van Pelt (Voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse).  Jeroen Persoons (Beleidsmedewerker Sectoren Techniek, IT en Zorg Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)) vervangt taskforcelid Eric Verduyn (Directeur onderwijs NCOI). Er worden mooie boodschappen gedeeld.

 

Zo geeft Jeffrey van Meerkerk aan: “Alle arbeidsmarktcijfers laten zien dat de arbeidskrapte met name in de technische sectoren nu en de komende jaren een issue is. Vanuit de Human Capital Agenda 2.0 leggen we daarom nog meer nadruk op het vinden van en behouden van mensen in deze sectoren. Anders lukt het deze regio simpelweg niet om alle ambitieuze doelen op het vlak van bijvoorbeeld innovatie of rond de energietransitie te behalen. Zonder actie zijn er niet genoeg mensen om het werk dat er ligt uit te voeren. We gaan daarom de tekorten nog gerichter aanpakken, door bijvoorbeeld de doelgroepen waar we nu naar kijken te verruimen, iedereen een perspectief te bieden en mensen heel gericht op te leiden op de benodigde vaardigheden.”

Willy de Zoete vult aan: “Met trots kijk ik terug op de resultaten uit drie jaar Human Capital Akkoord. We hebben goede resultaten bereikt. En er zijn prachtige persoonlijke verhalen van Zuid-Hollanders die door verschillende omstandigheden uit de arbeidsmarkt zijn geraakt en nu weer terug zijn in het arbeidsproces. Dergelijke voorbeelden zijn ontzettend belangrijk voor de concurrentiekracht van onze provincie. HCA 2.0 helpt onze provincie te voorzien van voldoende en goed geschoolde werknemers en een goed vestigingsklimaat voor werkgevers.”

Eric Verduyn: “Een duurzame en betere Zuid-Hollandse arbeidsmarkt bereiken we alleen als er ook aanpassingen komen in de landelijke wet- en regelgeving. Om dat te bereiken zetten we in op nog meer lobbywerkzaamheden. En willen we nog meer de verbinding zoeken met onze sociale partners. Zo creëren we nog meer slagkracht om grote veranderingen op politiek vlak tot stand te brengen. De commissie Borstlap heeft met haar adviezen al een belangrijk voorzet gegeven. Daar gaan wij mee verder.”

 

‘Aan het werk’

Na de paneldiscussie wordt aan Willy de Zoete symbolisch één van de eerste exemplaren van het nieuwe digitale magazine ‘Aan het werk’ van Greenport West-Holland overhandigd door Jolanda Heistek (Programmamanager Greenport West-Holland). Een prachtig initiatief van de regionale netwerkorganisatie. In het magazine vertellen onder meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden hoe ze samenwerken aan een betere matching op de arbeidsmarkt.

 

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!

De overhandiging van het magazine wordt gevolgd door een inspirerende pitch van Hester Heemskerk (senior manager Leiderschap & Inzetbaarheid bij Johnson & Johnson). Ze neemt het publiek mee in hoe haar bedrijf werkt aan betere matching vanuit verschillende initiatieven. Zo geeft het bedrijf bijvoorbeeld voorlichting op basis- en middelbare scholen over techniekopleidingen om op langere termijn meer mensen in de technieksector te krijgen. Het is voor Hester helder; wezenlijke stappen richting een betere arbeidsmarkt zet je samen. De pitch wordt afgesloten met een uitnodiging om samen met de andere genodigden van gedachten te wisselen over de volgende vragen: ‘Wat heb jij nodig om meer van denken naar doen te gaan als het gaat om het vinden en houden van gekwalificeerd personeel. En welke drempels kom je hierin tegen?’ Het levert direct veel geanimeerde gesprekken op.

 

Young Professionals Challenge programma in beeld

Het Human Capital event wordt waardig afgesloten met een presentatie van Willem Aalders over het Young Professionals Challenge programma van de Drechtsteden. Vanuit het succesvolle programma doen young professionals mee aan challenges die onder andere bijdragen aan hun ontwikkeling. En hiernaast als doel hebben om talent in de regio te houden. De dynamische video’s die Willem deelt geven een mooi inkijkje in de casussen waar de deelnemers aan werken.  De betrokken partijen zijn Deal Drecht Cities en Hi Delta.

 

Human Capital Agenda 2.0

Human Capital Agenda 2.0 is een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Dit akkoord is op 24 juni 2019 ondertekend door 66 Zuid-Hollandse partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het heeft als doel de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. De Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers.

 

(*Bron: CBS 2022)