Het Nederlandse veiligheidscluster, met de regio Rotterdam-Den Haag als belangrijke hotspot, is één van de grootste van Europa. De regio herbergt internationaal leidende bedrijven, beschikt over een sterke kennispositie en is een proeftuin voor cross-sectorale toepassingen.

Vooral op het gebied van cybersecurity heeft de regio een bijzondere uitgangspositie. Zo zijn The Hague Security Delta (HSD), de Cyber Security Academy (CSA), het European Cybercrime Centre van Europol (EC3), het European Network for Cyber Security (ENCS), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de afdeling Cyber Security and Robustness van TNO allen in Den Haag gevestigd. Daarnaast hebben de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam hun activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennisontwikkeling gebundeld in het multidisciplinaire LDE Centre for Safety and Security.

Cybersecurity biedt op zichzelf commerciële kansen, maar is ook cruciaal om verdere digitalisering van onze economie en maatschappij op veilige wijze mogelijk te maken. Zo zien we een snelle opkomst van het Internet of Things: het internet dat slimme apparaten aan elkaar verbindt en ons in staat stelt op een heel nieuwe schaal data te verzamelen. Deze ontwikkeling heeft grote impact op sterke economische sectoren in de regio, zoals de de Rotterdamse haven, de tuinbouw, het gezondheidscluster en de maakindustrie. Zo is in Rotterdam vanuit het Port Cyber Resilience Programma ‘FERM‘ opgezet om bewustwording over cyber security en resilience van bedrijven in het havengebied te verhogen,

De EBZ wil eraan bijdragen dat de regio de economische kansen van digitalisering en (cyber-)veiligheid optimaal benut. Dat doet de Board door de kennis van EBZ-leden over IT-ontwikkelingen en cybersecurity te vergroten, sleutelspelers in het veiligheidscluster te verbinden en belangrijke initiatieven te ondersteunen. Zo geeft de Board strategische sturing aan de Roadmap Next Economy (RNE). Binnen de RNE wordt vanuit transitiepad Smart Digital Delta ingezet op faciliterende projecten die een sleutelrol spelen in het vergroten van de digitale veiligheid en tegelijkertijd bijdragen aan het verzilveren van digitalisering in de reële economie. Voorbeelden van deze projecten zijn ‘Secure Digital Data Exchange’ en ‘Cross Sector Cyber Testbed’.