Smart industry en de daaraan verbonden Fieldlab infrastructuur speelt een sleutelrol in de strategieën om crossovers te bewerkstelligen tussen de sterke Zuid-Hollandse hightechsector en de verschillende bestaande sectoren. Dit is van belang omdat deze voor stevige transformatieopgaven staan.

Een Fieldlab is een faciliteit of omgeving met (fysieke) ruimte voor het ontwikkelen, testen, demonstreren en valideren van nieuwe technologieën, producten en innovaties. Denk aan robotisering, 3d-printing en big data-processing. In een Fieldlab werken het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samen.

De opstart van de Fieldlabs heeft de regio zelf gefinancierd. De doorontwikkeling van de Fieldlabs – financiering, kwaliteitsbewaking, internationalisering, verbinding met onderwijsprogramma’s – vraagt een integrale aanpak waarbij regionale triple helix, Rijk en Europa slim samenwerken.

Meer weten over Smart Industry in de regio? Kijk dan op de website Slim gemaakt in Zuid-Holland