Oproep aan Kabinet: laat 30%-regeling ongewijzigd voor bestaande gevallen

,

Een brede coalitie van wetenschappelijke organisaties, regio’s, bedrijven en kenniswerkers heeft staatssecretaris van Financiën Menno Snel opgeroepen tot actie als het gaat om de aanpassing van de 30%-regeling voor expats. Ook de EBZ heeft deze oproep gesteund.  Deze regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken.

Pamflet 30%-regeling overhandigd

Een delegatie van buitenlandse kenniswerkers, VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg (Vereniging van Universiteiten), burgemeester John Jorritsma (namens Brainport Eindhoven) en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer (namens VNO-NCW en MKB-Nederland) overhandigden dinsdag 29 mei een pamflet aan de Tweede Kamer. Met dit pamflet roepen zo’n 35 wetenschappelijke en culturele organisaties, regio’s en bedrijven de Tweede Kamer en de staatssecretaris op om de zogeheten ‘30%-regeling’ niet te wijzigen voor bestaande gevallen, zoals het kabinet van plan is.

Aanpassing raakt expats en bedrijven

Volgens de organisaties toont de overheid zich volstrekt onbetrouwbaar door de looptijd van de 30%-regeling onverwacht terug te brengen van 8 naar 5 jaar. ‘Dit raakt honderden bedrijven en instellingen en circa 60.000 buitenlandse werknemers. Ook zorgt het ervoor dat veel organisaties – die al moeite hebben om mensen te vinden – nog meer moeite krijgen om technici en andere specifieke talenten aan te trekken. Er is dus ‘Snel’ actie nodig van de staatssecretaris, want dit is in niemands belang’, aldus de initiatiefnemers.