Regiomonitor 2018: digitalisering dé innovatiemotor voor de regio

,

De Zuid-Hollandse economie draait op volle toeren en groeide met 3,1%. Dat blijkt uit de ‘Regiomonitor 2018 – Digitale Delta’ die maandag werd gepresenteerd tijdens het Economendebat op het InnovationQuarter jaar-event. Internationale concurrentiekracht is de grote driver achter de economische groei in de regio. Deze is terug te zien in de positieve exportcijfers, een toename van buitenlandse investeringen en een stijging van de arbeidsproductiviteit.

 

Digitalisering economie brengt menselijke uitdagingen

De regio is volop in beweging en verandert steeds sneller in een ‘digitale delta’. Digitalisering en automatisering, om productieprocessen efficiënter te maken, zijn in volle gang. Tegelijkertijd zit de werkgelegenheid in de lift en neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe, met name in de ICT-branche. Een verkaring is dat de verdere toename van digitalisering steeds meer leidt tot een ander soort banen dan voorheen. Om die reden lijkt de vraag van bedrijven naar werknemers lastiger te vervullen.

 

Lage ICT intensiteit in sterke sectoren is aandachtspunt

Berry Vetjens, Directeur markt en ICT van TNO, wees tijdens het debat op de achterblijvende ICT-intensiteit van de Nederlandse economie. “Dit is echt een aandachtspunt voor de concurrentiekracht van onze sterke sectoren in de toekomst. Op dit moment is de ICT-intensiteit gemiddeld lager dan in 2000, terwijl de uitdagingen van digitalisering in deze sectoren groot zijn”. Uit onderzoek van TNO komen de meest genoemde belemmeringen voor bedrijven naar voren. Vetjens: “Het blijkt bijvoorbeeld dat ondernemers uit de topsectoren Agri&Food en Logistiek onzeker zijn over de opbrengsten en risico’s van het delen van data.”

 

Samenwerken aan een digitale delta

Volgens Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en lid van de EBZ, werken overheden, bedrijven, én kennisinstellingen hard aan de uitdagingen die de digitale transitie van de economie met zich meebrengt. “De analyses in de Regiomonitor brengen uitdagingen op het gebied van duurzame energie, arbeidsmarkt en digitale bereikbaarheid goed in kaart. Dit onderstreept waarom wij als EBZ de Roadmap Next Economy ondersteunen en een werkgroep zijn gestart om een ‘human capital’-aanpak te ontwikkelen. We zoeken een structurele oplossing om de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren.”

 

Over de Regiomonitor

De Regiomonitor 2018 is een initiatief van de EBZ, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Provincie Zuid-Holland. Deze monitor geeft jaarlijks inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de regionale economie aan de hand van de meest actuele facts & figures.

Klik hier om de monitor te downloaden