Leden EBZ aan het werk met cyberweerbaarheid

,

Hoe brengen we de cyberveiligheid in Zuid-Holland naar een hoger niveau? Wat is het handelingsperspectief van een bestuurder? Waar liggen uitdagingen voor samenwerking in de keten? 8 juni ging de Economic Board Zuid-Holland tijdens de jaarlijkse heisessie aan het werk met cybersecurity bij Cyber Central op de RDM campus.

Door exponentiele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, raakt technologie steeds meer verweven in ons dagelijks leven. Dit levert veel gemak op en zorgt dat publieke- en private organisaties steeds efficiënter kunnen functioneren. Een keerzijde is dat digitale veiligheid niet altijd op orde is, waardoor kwetsbaarheden en incidenten ontstaan. Op die manier heeft cybercrime een steeds grotere impact, zowel voor burgers, ondernemers, publieke- en private organisaties.

Digitale veiligheid is al lang niet meer uitsluitend de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling en een belangrijk onderwerp geworden voor de bestuurskamer. Zo moeten bestuurders over de juiste kennis en inzichten beschikken om goede beslissingen te kunnen nemen. Op uitnodiging van KPN volgden de leden van de EBZ daarom een workshop bij Cyber Central op de RDM campus. Via een ‘boardroom game’ deden zij gezamenlijk ervaring op met handelingsperspectieven voor bestuurders in crisissituaties en wisselden ze onderling ervaringen uit over hoe het is om geconfronteerd te worden met cybercrime.

Naast de game is tijdens de ochtend ook gesproken over de risico’s van cybercrime voor de economie van de regio, in het bijzonder het MKB. De EBZ kijkt in dat kader naar de mogelijkheid deel te nemen aan de Cyberweerbaarheid-pilots die op dit moment in samenwerking met het Digital Trust Centre worden opgezet. Ook ziet de EBZ kansen om de ‘ethical hacker community’ beter te benutten voor de cyberweerbaarheid van bedrijven een organisaties in de regio.