Hoe brengen we de cyberveiligheid in Zuid-Holland naar een hoger niveau? Wat is het handelingsperspectief van een bestuurder? Waar liggen uitdagingen voor samenwerking in de keten? 8 juni ging de Economic Board Zuid-Holland tijdens de jaarlijkse heisessie aan het werk met cyber security bij Cyber Central op de RDM campus.

Door exponentiele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, raakt technologie steeds meer verweven in ons dagelijks leven. Dit levert veel gemak op en zorgt dat bedrijven, instellingen en overheden steeds efficiënter kunnen functioneren. Een keerzijde is dat digitale veiligheid niet altijd op orde is, waardoor kwetsbaarheden en incidenten ontstaan. Op die manier heeft cyber crime een steeds grotere impact, zowel voor burgers, ondernemers, publieke- en private organisaties.

Digitale veiligheid is al lang niet meer uitsluitend de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling. Het is een belangrijk onderwerp geworden voor de bestuurskamer. Zo moeten bestuurders over de juiste kennis en inzichten beschikken om goede beslissingen te kunnen nemen. Op uitnodiging van KPN volgden de leden van de EBZ daarom een workshop bij Cyber Central op de RDM campus. Via een ‘boardroom game’ deden zij gezamenlijk ervaring op met handelingsperspectieven voor bestuurders in crisissituaties en wisselden ze onderling ervaringen uit over hoe het is om geconfronteerd te worden met cybercrime.

Naast de game is tijdens de ochtend ook gesproken over de risico’s van cyber crime voor de economie van de regio, in het bijzonder het MKB. De EBZ steunt in dat kader de Digital Trust Centre-pilots die op dit moment in samenwerking met de Rijksoverheid worden opgezet en waar onder andere The Hague Security Delta bij betrokken is. Ook ziet de EBZ kansen om de ‘ethical hacker community’ beter te benutten voor de cyberweerbaarheid van bedrijven een organisaties in de regio. Tot slot streeft de board na om zich in te zetten om de sterke uitgangspositie van deze regio op het gebied van ICT-kennis in de toekomst nog beter te valoriseren. Voorbeelden zijn de unieke uitgangspositie van kennisinstellingen zoals TNO en de TU Delft, op het gebied van ‘artificial intelligence’ en ‘quantum computing’.