Economic Board Zuid-Holland zet regio steviger op de kaart

,

Dat er een transitie van economie en samenleving nodig is in Zuid-Holland, is onmiskenbaar. Samenwerking en kruisbestuiving tussen sectoren zijn daarbij troef. En precies daarbij kan de Economic Board Zuid-Holland een rol spelen. Achter de schermen, maar ook daarvoor. Kwartiermaker Wietze Smid werkte daarom de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met de boardleden en het secretariaat aan een Public Affairs-aanpak voor de EBZ en de regio. 

“Het belang van meer intensieve regionale samenwerking wordt binnen de EBZ door iedereen onderschreven. Toenemende concurrentie en competitie tussen regio’s in Europa, en toenemende regionale samenwerking op complexe dossiers zorgen steeds vaker voor public affairs-vraagstukken,” zegt EBZ-voorzitter en KPN CFO Jan Kees de Jager. “De EBZ kan een belangrijke bijdrage leveren aan de grote transitievraagstukken van de regio dankzij de netwerkkracht, denkkracht en lobbykracht van de boardleden: de EBZ is dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante private en publieke netwerken uit Zuid-Holland elkaar ontmoeten. Hier zetten we een eenduidige, gedragen economische strategie uit voor de regio.”

“De board heeft een goed verhaal dat het verdient om uitgedragen te worden,” zegt kwartiermaker Public Affairs Wietze Smid. “De urgentie voor een economische transitie in Zuid-Holland is onmiskenbaar. Het potentieel van de regio is op zichzelf gunstig: de regio beschikt over de kennis, vaardigheden, infrastructuur en instituties om te anticiperen op de transitie van economie en samenleving. Dit potentieel wordt tot nu toe echter onvoldoende omgezet in een stevige economische winst en maatschappelijke waarde. OESO analyseert dat dit vooral komt door een gebrek aan samenwerking en kruisbestuiving tussen economische sectoren. Juist hier kan de Economic Board van Zuid-Holland met haar triple helix-samenstelling en -aanpak een belangrijke rol spelen.”

De Economic Board Zuid-Holland gaat zich actief inzetten voor de positionering van de regio. Dat besloot de board op 14 maart tijdens de voorjaarsvergadering in het Schielandhuis in Rotterdam. Zo zal de EBZ onder andere een actievere rol gaan vervullen en meer zichtbaar worden bij het uitdragen van het bredere economische triple helix verhaal van de regio. De banden met regionale stakeholders gaan worden aangehaald en daarnaast worden de krachten gebundeld richting externe stakeholders op de onderwerpen human capital, mobiliteit, digitalisering en regionaal vestigingsklimaat. Bij de verdere realisatie van de Quantum Campus gaat de EBZ wat betreft de public affairs een ondersteunende rol vervullen.