Economic Board Zuid-Holland presenteert jaarverslag 2018

,

Samenwerken doe je vaak pas als er een concrete aanleiding is. De ander benader je pas als je hem nodig hebt. Als bondgenoot in een gelegenheidscoalitie. En zodra het project is afgerond, dan laat je elkaar, niet uit onwil maar omwille van de waan, weer los. De Economic Board Zuid-Holland wil voorbij deze gelegenheidscoalities, naar een structureel gesprek in de bestuurlijke lagen van de triple helix – bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) presenteert nu haar jaarverslag 2018. Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet richting een bestendig en concurrerend Zuid-Holland. De cijfers hebben we wederom inzichtelijk gemaakt in de jaarlijkse Regiomonitor (2018) die we ieder jaar uitbrengen.

Bovendien beleefden we in december een hoogtepunt met de eerste editie van Het Diner – 150 van de belangrijkste spelers uit de triple helix in de regio kwamen bijeen in Delft op uitnodiging van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag, de Commissaris van de Koning, de directeur van InnovationQuarter en de voorzitter van de EBZ. Verder heeft de EBZ stappen gezet op haar speerpunten. Zo is er gewerkt aan:

 • Human Capital
  Zuid-Holland kent van alle provincies het grootste arbeidstekort, zo bleek uit onderzoek in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en EBZ. Daarom werkt de Economic Board samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen aan een regionaal Human Capital-akkoord. De inzet is om het akkoord in de zomer van 2019 te tekenen.
 • Mobiliteit
  700.000 extra inwoners, 3,7 mld aan economische schade door files en 25% van de CO₂-uitstoot door mobiliteit: investeren in openbaar vervoer in de Randstad is hard nodig. De EBZ ondersteunt daarom onder andere de lobby voor vier railsporen tussen Dordrecht en Leiden. Ook heeft voorzitter Jan Kees de Jager de economische urgentie van goed bereikbare en aantrekkelijke steden benadrukt bij de Verstedelijkingsconferentie.
 • Cybersecurity
  De board zet in op de aansluiting van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven bij het nationale Digital Trust Centre van het Ministerie van EKZ. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een Cyberweerbaarheid centrum door een coalitie van regionale partijen.
 • Ruimtevaart
  De EBZ ondersteunt de lobby van SpaceNed dat Nederland voldoende moet investeren in ruimtevaart, door haar ‘fair share’ bij te dragen aan de ESA-programma’s.
 • Voeding & gezondheid
  Een belangrijke ontwikkeling is de oprichting van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde door TNO en het LUMC. Het richt zich op innovaties die passen binnen personalized medicine. Een aantal boardleden gaat met het Innovatiecentrum in gesprek om vanuit hun organisaties use-cases in te brengen, ook als basis om regionale bedrijven te betrekken.

Lees hier het EBZ jaarverslag 2018.