Meer Rotterdammers langdurig aan de slag met leerwerkakkoord

,

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden en een platform waar medewerkers uit de havensector kennis en ervaring opdoen bij andere bedrijven. Het is een greep uit acties van het Rotterdams Leerwerkakkoord en de eerste sectorakkoorden MKB en Haven, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan. Ook EBZ heeft het akkoord ondertekend.

De ondertekenaars verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt. Met de energietransitie, circulaire economie en digitalisering zal de arbeidsmarkt veranderen. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen. Tegelijkertijd staan er nog Rotterdamse werkzoekenden langs de zijlijn. Een gezamenlijke aanpak door bedrijfsleven, onderwijs en overheid moet antwoord geven op deze mismatch op de arbeidsmarkt. De aanpak richt zich op de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. Zo krijgen én houden we meer Rotterdammers aan de slag.

Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de werkgroep Human Capital: “Als EBZ steunen we het Rotterdamse Leerwerkakkoord van harte. Bij de uitvoering kijken we hoe het Zuid-Hollandse Human Capital traject en het Leerwerkakkoord elkaar kunnen versterken zodat we tot concrete resultaten komen.”

Sectorakkoorden

Naast het overkoepelende Rotterdamse Leerwerkakkoord zijn er sectorakkoorden. Voor haven en logistiek en het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn deze al gereed. In de sectorakkoorden maken de betrokken partijen per bedrijfssector concrete en effectieve afspraken over scholing en begeleiding van jongeren, werkenden en werkzoekenden. Hierdoor sluiten de vaardigheden die studenten tijdens hun opleiding leren beter aan op de vraag van werkgevers. Blijven werknemers zich een leven lang ontwikkelen en kunnen daardoor makkelijker overstappen naar een nieuwe baan. En begeleiden we werkzoekenden naar een geschikte werkplek waar ze voor langere tijd aan de slag kunnen.  Later dit jaar volgen sectorakkoorden voor bouw, energie, zorg, facilitaire dienstverlening en horeca en toerisme.

Haven en MKB

In het sectorakkoord Haven staat bijvoorbeeld de oprichting van een Havenleerwerkplaats, maar ook uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties. Ook is er een platform opgezet waar havenpersoneel kennis en ervaring op kan doen bij andere bedrijven. In het sectorakkoord MKB staan onder andere afspraken over leerwerkplekken voor werkzoekenden, stageplaatsen en startgaranties voor schoolverlaters. Ook wordt onderzocht hoe MKB-personeel zich verder kan ontwikkelen.

Koplopers

Het Rotterdams Leerwerkakkoord is opgesteld door 12 partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid: Albeda, Deltalinqs, EBZ, FNV, Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam, Randstad, gemeente Rotterdam, STC, UWV Werkbedrijf, VNO-NCW en Zadkine. Het Leerwerkakkoord is een open samenwerking; geïnteresseerde organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te doen. 

Kijk voor meer informatie op: www.rotterdam.nl/leerwerkakkoord