Economische Monitor Zuid-Holland 2021 gepresenteerd

, ,

De coronacrisis heeft een grote impact op de Zuid-Hollandse economie, maar er is zicht op herstel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2021 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “De economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief en het ondernemersvertrouwen wordt minder negatief,” aldus Jan Jacob Vogelaar, auteur van de monitor. “Maar de grote vraag is hoe breed er wordt geprofiteerd van het voorspelde economisch herstel.”

Zicht op economisch herstel, maar naweeën klap blijven voelbaar

De economische gevolgen van COVID-19 en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn wereldwijd voelbaar. In het tweede kwartaal van 2020 kreeg het vertrouwen van Zuid-Hollandse ondernemers een historische knauw. Het negatieve sentiment onder ondernemers strookt met de economische groeicijfers voor dat jaar: de Zuid-Hollandse economie kromp in 2020 met 2,3 %. De krimp is fors, maar minder ernstig dan in Nederland als geheel, waar de krimp 3,7 % betrof. De verwachting is dat de Zuid-Hollandse economie de komende jaren weer zal gaan groeien. Toch zullen de naweeën van de economische klap nog langere tijd voelbaar blijven, voorspelt Vogelaar: “Terwijl Nederlandse consumenten in 2020 historisch veel hebben gespaard, zagen veel bedrijven zich genoodzaakt leningen aan te gaan om te overleven. Die schulden moeten worden terugbetaald en maken bedrijven de komende jaren extra kwetsbaar.”

Buitenlandse bedrijven blijven investeren in Zuid-Holland

Ondanks het onzekere economische klimaat wisten ook in 2020 veel buitenlandse bedrijven hun weg naar Zuid-Holland te vinden. In 2020 vertegenwoordigden projecten van regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter met buitenlandse bedrijven een totaal investeringsvolume van € 769 miljoen, een stijging van 15 % ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst in lange tijd dat er meer bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk komen dan uit China of de Verenigde Staten. Chris van Voorden, verantwoordelijk voor de acquisitieactiviteiten van InnovationQuarter, legt uit dat dit een gevolg is van de Brexit: “Bedrijven willen gevestigd blijven in de Europese Unie en kiezen daarom voor Nederland.”

Webinar Inclusieve groei voor brede welvaart (vanaf 19:50 min.)

Zorgen dat breed wordt geprofiteerd van kennis regionale koplopers

De monitor besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan het thema inclusiviteit, dat wordt gedefinieerd als de breedte waarin wordt geprofiteerd van welvaart en economisch herstel. Uit de monitor blijkt dat Zuid-Holland voor een forse inclusiviteitsuitdaging staat. Zo liggen de werkloosheidspercentages onder lageropgeleiden en mensen met een migratieachtergrond een stuk hoger dan gemiddeld. EBZ-secretaris Linco Nieuwenhuyzen ziet kansen om inwoners en bedrijven uit de regio te laten meeliften op het succes van deze innovatieve koplopers. Hij wijst naar de 11 bedrijven uit de Top-30 van Technisch Weekblad, een ranking met Nederlandse bedrijven die het meest investeren in R&D, met een vestiging in Zuid-Holland: “Door deze koplopers slim te verbinden aan andere spelers in de regio, zorgen we dat er breed wordt geprofiteerd van hun kennis en kunde. En natuurlijk dat de innovaties die zij bedenken ook hier geproduceerd worden.”