EPZ focust op vijf strategische initiatieven

,

De EPZ, economic board van Zuid-Holland, focust de komende jaren op vijf strategische initiatieven: Haven in transitie, Feeding & greening megacities, Life Sciences & Health, Cybersecurity en Smart industry. Dat besloten de leden van de EPZ op 21 april.

De EPZ heeft de ambitie economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen. De board doet dat door alle relevante netwerken – bedrijven, clusters, netwerken, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale en regionale overheden – samen te brengen. Deze tafel bundelt kennis, inzichten, bestuurskracht én netwerken en maakt afspraken over het versnellen van deze vijf strategische initiatieven van regionaal belang.

Groei en banen

De EPZ focust op Haven in transitie, Feeding & greening megacities, Life Sciences & Health, Cybersecurity en Smart industry. Deze initiatieven hebben de potentie om een forse bijdrage te leveren aan economische groei en nieuwe banen in de regio. Daarbij staan ze voor opgaven die betrokkenheid en actie vragen vanuit de hele ‘triple helix’.

Deze initiatieven worden minimaal één keer per jaar uitgebreid in de EPZ geagendeerd. De eigenaars van deze initiatieven presenteren de voortgang en doen voorstellen voor afspraken en acties die via EPZ moeten worden opgepakt, incl. trekkers, beoogde uitkomsten en planning.

Haven in transitie

Tijdens de EPZ-vergadering van 21 april stond één van deze strategische initiatieven centraal: Haven in transitie. Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam en EPZ-lid, presenteerde de trends en ontwikkelingen die spelen rond het Havenindustrieel Complex en de acties die de kernspelers in dit gebied oppakken om hier adequaat op in te spelen. De discussie richtte zich op de rol die EPZ en EPZ-leden kunnen en willen pakken om de kernspelers te ondersteunen en de transitie te versnellen. Zo werd afgesproken om samen een experiment te starten om leven lang leren te versnellen. De ambitie is vijftig werknemers of werkzoekenden te gaan omscholen richting banen verbonden aan Wind op Zee.