Partners Infradeal Zuid-Holland creëren 45 leerwerkplekken

,

Tijdens het eerste halfjaar van de uitvoering van de Infradeal Zuid-Holland hebben de partners 45 leerwerkplekken voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. De coalitie ligt op koers om in september de doelstelling van 100 plekken te halen.

Op 12 september 2016 hebben twintig vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijs en overheden onder leiding van de EPZ een deal getekend om komende jaren 300 leerwerkbanen voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te creëren door het bundelen en slim inzetten van de social return verplichtingen op infraprojecten.

Schuldenproblematiek

Belangrijk knelpunt is dat verschillende jongeren zijn uitgevallen vanwege schuldenproblematiek. Deurwaarders leggen beslag op hun inkomen uit hun leerwerkbaan, waardoor zij er financieel niet op vooruitgaan. Dat werkt demotiverend. Gemeenten werken aan oplossingen voor dit probleem. Een uitdaging voor de partners is de invulling van de ca. 50 vacatures voor de leerwerkbanen die zij de komende maanden creëren. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat wervende voorlichtingsbijeenkomsten belangrijk zijn om voldoende jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te vinden die op deze leerwerkplekken aan de slag willen. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren SPG Infra vakopleidingen en de bouwsector de inhoud van de banen en de aantrekkelijke voorwaarden zoals een contract binnen vier weken en een mooi salaris.

Een kijkje in de sector

De Stuurgroep Infradeal heeft op 5 april besloten dat er nadruk op de voorlichting moet komen om jongeren te interesseren voor de leerwerkbanen. Betrokken gemeenten kunnen de infrasector meer ruimte geven om potentiële kandidaten een kijkje te geven in de sector. Tijdens de meeting met alle dealpartners op 29 mei zullen de partners best practices uitwisselen over initiatieven om jongeren te interesseren voor de deal en begeleiding van jongeren als ze aan het werk zijn, zoals Matchmakers in de Drechtsteden.