Monitor: impact Oekraïne oorlog op economie Zuid-Holland

,

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Naast het gigantische persoonlijke leed dat deze oorlog veroorzaakt heeft de oorlog grote gevolgen voor de wereldeconomie. De voorliggende monitor verschaft inzicht in de economische impact van de oorlog in Oekraïne op de economie van Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Aan de hand van actuele cijfers, beelden en analyses beschrijven en duidt de monitor de reeds zichtbare en de te verwachten economische gevolgen van het conflict. De economie van Zuid-Holland heeft een sterk internationaal karakter en is in hoge mate verweven met de Nederlandse en de wereldeconomie. Om die reden is de indeling van deze monitor gelaagd. De monitor start met een beschrijving van de gevolgen voor de wereldeconomie, gaat vervolgens in op de gevolgen voor de Nederlandse economie en sluit af met de gevolgen voor de regionale economie van Zuid-Holland.

Dit is de eerste en voorlopig enige impactmonitor over de impact van de oorlog in Oekraïne op Zuid-Holland. Gelet op de snelle ontwikkelingen en de beperkte toegang tot actuele cijfers, spreekt het voor zich dat de analyses in deze monitor voorlopig zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de monitor, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl) en Linda de Klerk (linda.deklerk@innovationquarter.nl).

[av_iq_teammember name=’22728 – Jan Jacob Vogelaar’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-p7o47x’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]