Tag Archief van: uitgelicht-2

Per 1 maart 2023 start Nathal van Rijn MSc als directeur van InnovationQuarter. De heer van Rijn volgt Rinke Zonneveld op, die deze functie 9 jaar vervulde.

Nathal van Rijn heeft een zeer ruime ervaring als bestuurder en adviseur in een veelheid van sectoren die van grote waarde zijn voor InnovationQuarter.

Sinds 2016 bekleedde Nathal als zelfstandige diverse functies, als directeur, kwartiermaker en directie-adviseur binnen het publieke domein, de zorg en het bedrijfsleven. Daarvoor was hij lange tijd verbonden aan de Rabobank, waarvan de laatste jaren als Directievoorzitter van Rabobank Almere. Nathal studeerde Bedrijfseconomie aan de Amsterdamse Academie voor Bank en Financiën en behaalde een master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Nathal van Rijn: “Ik kijk er enorm naar uit om met de collega’s verder te bouwen aan een mooie toekomstgerichte organisatie en ben dankbaar voor wat er door Rinke is neergezet. De uitdagingen waar we in Zuid Holland voor staan, zijn zeer divers en groot. Mooi om daarmee aan de slag te mogen”.

Leo Brand, voorzitter RvC InnovationQuarter: “De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met deze benoeming. De fase waarin InnovationQuarter zich als organisatie bevindt vraagt om verdere visie en verbindend leiderschap. Wij hebben er vertrouwen in dat onder leiding van Nathal InnovationQuarter zich verder kan doorontwikkelen en een belangrijke bijdrage blijft leveren aan de economische kracht van de provincie Zuid-Holland.”

[av_iq_teammember name=’16514 – Annet Veenstra’ description=’

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-u42z6c’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Naast het gigantische persoonlijke leed dat deze oorlog veroorzaakt heeft de oorlog grote gevolgen voor de wereldeconomie. De voorliggende monitor verschaft inzicht in de economische impact van de oorlog in Oekraïne op de economie van Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Aan de hand van actuele cijfers, beelden en analyses beschrijven en duidt de monitor de reeds zichtbare en de te verwachten economische gevolgen van het conflict. De economie van Zuid-Holland heeft een sterk internationaal karakter en is in hoge mate verweven met de Nederlandse en de wereldeconomie. Om die reden is de indeling van deze monitor gelaagd. De monitor start met een beschrijving van de gevolgen voor de wereldeconomie, gaat vervolgens in op de gevolgen voor de Nederlandse economie en sluit af met de gevolgen voor de regionale economie van Zuid-Holland.

Dit is de eerste en voorlopig enige impactmonitor over de impact van de oorlog in Oekraïne op Zuid-Holland. Gelet op de snelle ontwikkelingen en de beperkte toegang tot actuele cijfers, spreekt het voor zich dat de analyses in deze monitor voorlopig zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de monitor, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl) en Linda de Klerk (linda.deklerk@innovationquarter.nl).

[av_iq_teammember name=’22728 – Jan Jacob Vogelaar’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-p7o47x’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]