Interview Bart van Zijll: het beeld van de farmaceutische industrie strookt niet met de feiten

Je krijgt per definitie een etiket opgeplakt als farmaceutisch bedrijf. Er heerst een sentiment rond geneesmiddelen en de geneesmiddelenindustrie dat zich vooral laat leiden door emoties en minder door de feiten. Bart van Zijll Langhout ziet het als zijn taak om tegengas te geven in het farmadebat. Want dat debat schaadt het innovatief vermogen van de Zuid-Hollandse economie en bovenal de BV Nederland.
EBZ schrijft open brief aan de fractievoorzitter van de provincie

EBZ feliciteert nieuw College Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Economic Board Zuid-Holland feliciteert het nieuwe College van…