Bedrijven konden nooit eerder zo lastig aan personeel komen als nu. Het tekort aan arbeidskrachten belemmert bijna een derde (30,4%) van de Nederlandse bedrijven, becijfert het CBS. In Zuid-Holland kan 26,9% van de bedrijven geen medewerkers vinden, dat loopt in de regio Alphen aan den Rijn op tot 37,6% van de bedrijven. De genoemde percentages gaan over het vierde kwartaal (Q4) van 2021. “Het grote tekort aan vakmensen en de historisch lage werkloosheid tonen het belang van leven lang ontwikkelen,” benadrukt Jeffrey van Meerkerk voorzitter Human Capital bij de Economic Board Zuid-Holland. “Iedereen die nu nog niet (maximaal) participeert op de arbeidsmarkt of een baan heeft die door bijvoorbeeld digitalisering zal verdwijnen, is hard nodig op de arbeidsmarkt.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek inventariseert met de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) elke maand de stemming onder ondernemers en geeft daarmee inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen voor ondernemers in Nederland. Het tekort aan geschikt personeel was voor de coronacrisis al een grote uitdaging. Door het voorspoedige economische herstel en het uitblijven van de voorspelde grote economische klap en faillissementsgolf is er momenteel een historisch lage werkloosheid.  

Ondanks de lage werkloosheid is er nog steeds sprake van een groot onbenut arbeidspotentieel. Daarnaast zullen er veel werknemers van werk naar werk moeten worden begeleid uit sectoren die door digitalisering, energietransitie en automatisering hun baan verliezen. Deze mensen hebben nu niet de vaardigheden voor de beroepen waar veel vraag naar is.  

In Zuid-Holland werken onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden via de Economic Board Zuid-Holland samen om snel die vaardigheden te ontwikkelen, zodat er nieuw arbeidspotentieel ontstaat en de mismatch wordt verkleind. Concrete programma’s zorgen voor de om-, her- en bijscholing van mensen naar sectoren waarin veel personeel gezocht wordt. 

“Het is zaak om te kijken naar de ontwikkelbaarheid van medewerkers binnen en buiten de eigen organisatie, waarbij regionale partners die organisaties kunnen helpen,” geeft Jeffrey van Meerkerk aan. “We hebben echt iedereen nodig om economisch en maatschappelijk voorop te kunnen gaan lopen, om dat te realiseren moeten we de krachten bundelen. We zullen radicaal anders moeten gaan kijken naar het opleiden van onze toekomstige beroepsbevolking en het werven en selecteren van personeel”.

  • Bron voor de data: CBS

Meer informatie: Alrik van Loon, communicatieadviseur Human Capital, 06-57178054

De maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Dat zie je terug in de vele openstaande vacatures in Zuid-Holland: er is een grote behoefte aan werknemers met digitale vaardigheden. Niet alleen in de ICT-branche, maar in alle sectoren. In bijna alle banen heb je op de een of andere manier met ICT te maken. Vanuit de Human Capital Agenda is WE-IT in 2019 gestart, om meer mensen om- of bij te scholen naar een baan in/met ICT. Het is het samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland. Recent is de website WE-ITwerkt.nl gelanceerd.

De site is gestart om in de groeiende vraag naar informatie over de omscholingsmogelijkheden naar ICT-banen te voorzien. WE-ITwerkt.nl geeft inzicht in de diverse om- en bijscholingsprogramma’s naar ICT-banen in allerlei sectoren. De website is er voor werkgevers die op zoek zijn naar ICT’ers, en voor mensen die interesse hebben in een ICT-baan in Zuid-Holland.

Gedeputeerde Willy de Zoete (provincie Zuid-Holland, Economie-Human Capital): “Met WE-IT helpen we mensen aan een toekomstbestendige baan. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan het toekomstbestendig maken van de Zuid-Hollandse economie.”

WE-IT is er voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studenten. Het doel van WE-IT is om 3000 extra ICT’ers aan het werk te krijgen. Op dit moment zijn er 6 verschillende scholingstrajecten in Zuid-Holland, zoals ICT Praktijk Academie, een werk-leertraject waar deelnemers werken en ruimte krijgen de hbo-opleiding Informatica te volgen. En bijvoorbeeld The Young Digitals, dat jonge starters ongeacht vooropleiding of achtergrond opleidt tot digital marketeers.

Bezoek de website van WE-IT voor meer informatie: https://WE-ITwerkt.nl/

Human Capital
WE-IT is een deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees op de website van Economic Board Zuid-Holland meer over het Human Capital Akkoord.