Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, wordt tijdelijk voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). In deze rol volgt hij Jan Kees de Jager op, die eerder dit jaar als voorzitter vertrok om in het buitenland te gaan ondernemen. Om de stem van het bedrijfsleven goed te laten klinken heeft de EBZ in de regel een voorzitter uit het bedrijfsleven. “In de huidige gezondheids- en economische crisis is het alle hens aan dek bij Zuid-Hollandse bedrijven en daardoor geen gepast moment om het voorzitterschap op te pakken,” geeft secretaris Linco Nieuwenhuyzen aan. De EBZ is het platform waar ondernemers en bestuurders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op bestuurlijk niveau overleggen. “Het is positief voor de regionale samenwerking dat Jaap Smit, als ervaren bestuurder met veel gezag binnen en buiten de regio, deze rol nu op zich neemt,” zegt Nieuwenhuyzen. Na de gezondheidscrisis en economische naweeën, zoekt het dagelijks bestuur verder naar een nieuwe voorzitter uit het bedrijfsleven.

Martin van Gogh vicevoorzitter, Bart van Zijll Langhout treedt toe tot bestuur

Om het primaat van het bedrijfsleven te borgen benoemt de EBZ Martin van Gogh, divisiedirecteur bij Batenburg Industriele Automatisering als vicevoorzitter. Van Gogh was al lid van het dagelijks bestuur van de EBZ. Boardlid Bart van Zijll Langhout, Lead Campus Janssen Nederland, treedt toe tot het dagelijks bestuur. Deze wijzigingen zorgen er voor dat de EBZ op volle sterkte blijft en de regio kan helpen om goed door de crisis te komen. “Juist in tijden als deze is belangrijk om op bestuurlijk niveau nauw te blijven samenwerken en de Zuid-Hollandse economie te vernieuwen en versterken,” zegt Jaap Smit. “Zuid-Holland is goed voor een bijna kwart van de nationale economie, maar is door haar economische structuur en karakter kwetsbaar voor economische crises. Dit is het moment om de regio door de storm te helpen en op koers te houden. De EBZ heeft daarbij een sleutelrol.”

Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Dat inzicht is belangrijk, want de Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

IMF verwacht diepe recessie: Nederlandse economie met 7,5%

Het blijft lastig te voorspellen wat de economische effecten van de corona uitbraak zijn, maar inmiddels is duidelijk dat een recessie (minimaal twee kartalen negatieve economische groei) onvermijdelijk is. Naast eerdere berekeningen van onder andere het Centraal Planbureau, ING, ABN Amro en Rabobank, is het IMF deze week met een uitgebreid scenario gekomen. Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie in 2020 met 7,5% krimpt. Dat is fors, ook in vergelijking tot andere economieën. Het IMF verwacht dat de wereldeconomie 3% krimpt. Voor rijke landen is de schatting een krimp van 6%. Hoe lang de recessie voortduurt blijft koffiedik kijken.

De wereldhandel krijgt een knauw: open economieën harder geraakt

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de wereldhandel 13% (optimistisch scenario) tot 32% (pessimistisch scenario) afneemt. Export vanuit Azië en Noord-Amerika wordt het hardst geraakt en dienstenexport wordt harder geraakt dan productie-export, als gevolg van reisrestricties. Landen met een open economie, zoals Nederland, Luxemburg en Singapore, worden relatief harder geraakt. Daarbij ondervinden landen die veel handeldrijven met hard getroffen landen, zoals China en Italië, het meeste problemen.

Eerste effecten crisis: aantal WW-aanvragen loopt op

Uit recente data blijken de voortekenen van een crisis. Het aantal nieuwe bedrijven is landelijk met 40% gedaald. Tegelijkertijd is het aantal faillissementen iets opgenomen ten opzichte van de vorige maand. De komende periode zal dit aantal verder oplopen. In Zuid-Holland valt op dat het aantal WW-aanvragen in maart 2020 met 65% is toegenomen vergeleken met februari 2020. Dat is een serieuze stijging. Heel aanvragen komen binnen vanuit de horeca en de culturele sector, sectoren die momenteel erg hard worden geraakt.

We maken ons op voor een “anderhalvemetereconomie”

Gezondheid en economie zijn sterk verweven. Om de diepte en lengte van de aankomende recessie enigszins te beperken is het belangrijk de economie langzaamaan weer in de buurt van het oude niveau te brengen. Dat vereist dat we serieus gaan nadenken over het vormgeven van een anderhalvemetereconomie. Dat vergt creativiteit en doorzettingsvermogen. In welke mate dat kan verschilt sterk per sector. Rabobank berekende dat in ieder geval 90% van de economische activiteit in Nederland ook op 1,5 meter afstand kan plaatsvinden.

Nieuwe edities Coronamonitor Zuid-Holland

Wij zullen de Coronamonitor Zuid-Holland de komende tijd regelmatig updaten. Op die manier hopen we bij te dragen aan een gefundeerde discussie over de gevolgen voor de economie van Zuid-Holland. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben over de monitor, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl).

[av_iq_teammember name=’22728 – Jan Jacob Vogelaar’ description=’

Meer weten?

Neem gerust contact op met Jan Jacob!’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” av_uid=’av-n98at5′][/av_iq_teammember]

Studenten doen onderzoek voor Human Capital

Het afgelopen halfjaar hebben twee groepen studenten van de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool Rotterdam gewerkt aan een opdracht voor de Human Capital agenda. De ene groep is aan de slag gegaan met Leven Lang Ontwikkelen in de maritieme dienstverlening en de andere groep heeft gekeken naar het beter benutten van deeltijdwerkers.

Een leercultuur stimuleren in de maritieme sector

De eerste groep ging aan de slag met de vraag: Wat hebben MKB-bedrijven binnen de maritieme dienstverlening zonder HR-afdeling nodig om een leercultuur te stimuleren binnen de organisatie en zo de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te verhogen?

In het onderzoek is gekozen om een literatuurstudie te doen, enquêtes uit te zetten en professionals op het gebied van leercultuur te interviewen en vanuit daar een advies te schrijven.

Wat MKB-ers binnen de maritieme dienstverlening volgens de studenten nodig hebben is een verhoogd urgentiebesef over het onderwerp leven lang leren. De leercultuur kan gestimuleerd kunnen worden met de volgende bouwstenen:

  • Leren in de organisatiecultuur opnemen;
  • Beter communiceren en de mogelijkheden op gebied van ontwikkelen duidelijk maken;
  • Urgentiebesef van medewerkers creëren of verbeteren;
  • Motivatie van de medewerkers verhogen;
  • Binden en boeien van medewerkers.

Breder kijken voor meer werk voor deeltijdwerkers

De twee groep richtte zich op de vraag: Welke factoren spelen in Zuid-Holland bij werknemers, werkgevers en overheid een rol bij het feit dat circa 100.000 werknemers onder de 12-uursgrens die meer willen werken onbenut blijven?

Naast de literatuurstudie zijn er interviews afgenomen met werkgevers en werknemers en enquêtes uitgezet voor werknemers die minder dan 12 uur per week werken en eventueel meer willen werken.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er drie aanbevelingen naar voren gekomen die volgens de studenten voor een oplossing zouden kunnen zorgen:

  • Een website voor werknemers en werkgevers met informatie over het meer aantal uren werken;
  • Een mentaliteitsverandering bij werkgevers en werknemers door te kijken naar competenties en coaching, cursussen en eventueel opleidingen aan te bieden;
  • Richt je ook op sectoren als horeca, zorg en handel. Daar zitten meer deeltijdwerkers dan in de huidige speerpuntsectoren van de Economic Board Zuid-Holland.

Projectleider Human Capital Ferrie Forster:

“We zijn ontzettend blij met de onderzoeken van de studenten. En met hun aanbevelingen kunnen we aan de slag. Zo nemen de we de tips mee voor het stimuleren van een leercultuur en gaan we de komende tijd onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat deeltijdwerkers meer gaan werken. Daarvoor nemen we de aanbevelingen mee om breder te kijken. Rinske, Amanda, Hanneke, Elianne, Marcella, Eef, Claire, Tess en Maud: heel erg bedankt voor jullie bijdrage!”

CBS onderzoek

In 2018 was 13,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking, 1.158.000 mensen, werkzaam in een veiligheidsberoep. Een groei van 80.000 banen in vergelijking met 2016. In vergelijking met andere beroepen hebben mensen met veiligheidsgerelateerde banen vaker een voltijd en vast contract, zijn vaak van middelbare leeftijd en hoger opgeleid. De meeste mensen met een veiligheidsfunctie bevinden zich in de provincie Zuid-Holland: 252.000 banen. Dit zijn de resultaten van het bijgewerkte onderzoek ‘Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein’, gepubliceerd door het CBS op verzoek van The Hague Security Delta, de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland.

Groei van secundaire veiligheidsbanen

Het aantal werknemers met primaire veiligheidstaken, zoals brandweer, politieagenten en militair personeel, bleef tussen 2014-2018 redelijk constant. Het primaire en secundaire veiligheidspersoneel (waaronder advocaten, rechters, cyber security specialisten, fraudeonderzoekers en maatschappelijk werkers die zich bezighouden met huiselijk geweld, mensen met een verstandelijke beperking en radicalisering) is sinds 2014 elk jaar toegenomen. Groei kan dus worden toegeschreven aan niet-traditionele beroepen waar veiligheid slechts een deel van het werk is.

Onderzoek CBS

Regionale verschillen

De provincie Utrecht heeft het hoogste aandeel van de beroepsbevolking in veiligheidspersoneel (15 procent) en Zeeland het laagste aandeel (10 procent). De meeste personen werkzaam in zowel primaire als secundaire veiligheidstaken werd gevonden in Zuid-Holland (252.000 banen). De uurlonen variëren sterk per arbeidsmarktregio’s en provincies. De grootste verschillen zijn er tussen regio Groot Amsterdam, waar afgestudeerden van het middelbaar beroepsonderwijs direct na het behalen van een veiligheidsprogramma 129 procent van het landelijke gemiddelde verdienden, en 71 procent in Gorinchem. Over het algemeen lijken de lonen hoger te zijn in Noord-Holland en Zuid-Holland, maar dat is afhankelijk van het opleidingsniveau.

Sectoren en soort werk

In 2018 is ongeveer 43 procent van de veiligheidsgerelateerde professionals actief in twee grote sectoren: gezondheid en maatschappelijk werk (22 procent) en openbaar bestuur en diensten (21 procent). Het aantal werknemers in een veiligheidsgerelateerd beroep is relatief het grootst in de sector informatie en communicatie (49 procent in 2018, wat een grote impact heeft op alle sectoren en cybersecurity omvat) en openbaar bestuur en diensten (48 procent in 2018, waaronder politiediensten en militair personeel vallen).

Van alle veiligheidsberoepen is tussen 2013 en 2018 de meeste groei te vinden in de sector engineering (bijna 40 procent in 2018), in tegenstelling tot sociaal werk, veiligheid, organisatie & overheid en de juridische sector (respectievelijk 27, 14, 13 en 6 procent).

Onderwijs

De groei in de engineering sector is ook terug te zien in het onderwijs. In de loop van de tijd is het aantal deelnemers aan veiligheidsgerelateerde programma’s in engineering toegenomen van bijna 40 duizend deelnemers in het schooljaar 2013-2014 tot iets meer dan 54 duizend deelnemers in het schooljaar 2018-2019.

In het schooljaar 2018-2019 waren in totaal 133.000 studenten ingeschreven voor een veiligheidsgerelateerd programma (11 procent). Het hoger beroeps- en universitair niveau steeg van 75 duizend studenten in schooljaar 2013-2014 tot 105 duizend in schooljaar 2018-2019. Op het middelbaar beroepsonderwijs daalde het aantal studenten in dezelfde periode van 37 tot 29 duizend.

In 2018 had 58 procent van alle werknemers in een veiligheidsgerelateerd beroep een veiligheidsopleiding. Het aandeel is het hoogst in Overijssel (63 procent) en het laagst in Flevoland (53 procent). Flevoland kan samen met Utrecht moeilijk personeel vinden met een relevante opleiding vanwege het bovengemiddelde aandeel veiligheidsbanen.

Over het algemeen genomen zien we een trend dat veiligheidsmedewerkers hoger opgeleid zijn en dat de opleiding van veiligheidsmedewerkers vaker verband houdt met veiligheid.

Carrière maken in veiligheid

De CBS-studie is uitgevoerd in opdracht van The Hague Security Delta als onderdeel van de Human Capital Agenda Security 2019-2022 en ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland. De uitkomsten kunnen inzicht geven aan onderwijsinstellingen die cursussen ontwikkelen, werkgevers in het veiligheidsdomein en toekomstig talent dat zich oriënteert op educatieve programma’s en kansen op de arbeidsmarkt.

The Hague Security Delta onderzoekt in nauwe samenwerking met de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland mogelijkheden om meer mensen te interesseren voor de cybersecurity sector. Het carrièreperspectief en de ontwikkelmogelijkheden komen nog onvoldoende onder de aandacht van potentieel geïnteresseerden. Een van de middelen om een ​​carrière in veiligheid te stimuleren en inzicht te geven in de beschikbare banen, studies en cursussen, is het platform www.securitytalent.nl, onderhouden door The Hague Security Delta.

Mark Ruijsendaal (Innovation Liaison, The Hague Security Delta) over het platform:

“Wat ons dagelijks opvalt, is dat sommige functies moeilijk te vervullen zijn binnen het veiligheidsdomein. In 2019 stonden specifiek applicatie-ontwikkelaars, cyberbeveiligingsspecialisten, cyberconsulenten en leiderschapsrollen bovenaan de lijst ”.

Stimuleren bewustwording cybersecurity

Een grotere afhankelijkheid van IT maakt ons kwetsbaarder bij verstoring van onze digitale veiligheid. Deze digitale veiligheid, of cybersecurity, raakt verschillende aan elkaar gerelateerde aspecten als hardware, software, processen, protocollen, kennis, vaardigheden en gedrag. Bij niet-specialisten is het bewustzijn hiervan groeiende maar nog niet volledig en leidt nog niet tot kennisopbouw of handeling. Door IT-ers in meerdere sectoren te ondersteunen in hun ontwikkeling van cybersecurity kennis en vaardigheden groeien de sectoren van onbewust-onbekwaam, via bewust-onbekwaam naar bewust-bekwaam. In de sectoren smart industry, haven/maritiem, life sciences & health en tuinbouw wordt gekeken of bijscholing van medewerkers op digitale veiligheid kan worden gestimuleerd. Dit initiatief valt binnen de grotere samenwerking van partners binnen het project WE IT.

Het CBS-studie en de statistieken (Nederlands of Engels) kunnen worden gedownload van de CSB-site.

Zuid-HollandInzicht

Hoe staat het ervoor met de arbeidsmarkt in Zuid-Holland? Een discussie over cijfers is niet langer nodig, want er is nu één dashboard voor Zuid-Holland: Zuid-HollandInZicht. Met de actuele informatie van het dashboard kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het actuele overzicht van het aantal vacatures, werkzoekenden en studenten te bekijken. Cijfers die ook in deze tijd van het coronavirus relevant kunnen zijn.

Relevante informatie voor verschillende doelgroepen

Het dashboard wordt constant up-to-date gehouden en is gebruikersvriendelijk voor verschillende doelgroepen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en werknemers.

Zij kunnen met de tool relevante inzichten, tabellen en visualisaties exporteren voor een rapport of presentatie. Ook kunnen vergelijkingen tussen regio’s en gemeenten worden gemaakt en geeft het werkzoekenden inzicht in welke beroepsgroepen er actuele vacatures zijn.

Zuid-Hollandinzicht.nl

Inspelen op de vraag

Met deze cijfers kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er veel vacatures voor de functie van data scientist zijn, kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineenslaan om actie te ondernemen om meer data scientists op te leiden.

Projectleider Human Capital Ferrie Förster:

“Ook worden er periodiek artikelen en verkenningen uitgevoerd, waarbij een specifiek thema een verdiepingsslag krijgt. We beginnen met een verkenning naar de tuinbouw, een belangrijke sector voor Zuid-Holland. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen op het gebied van banen, vacatures, werknemers en studenten?”

Zuid-HollandInZicht is ontwikkeld door Etil research group en voortgekomen uit de Human Capital agenda Zuid-Holland en tot stand gekomen dankzij de provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland. Binnen de provincie wordt samengewerkt met www.rijnmondinzicht.nl en www.haaglandeninzicht.nl.

Voor vragen over inhoud of gebruik van Zuid-HollandInzicht kunt u contact opnemen met Etil research group, via arbeidsmarktinzicht@etil.nl.

Gebruikers kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Ook kunt u updates volgen via LinkedIn en Twitter. Tot slot is het mogelijk om een digitale workshop te volgen om meer te leren over het gebruik van Zuid-HollandInZicht. Bij interesse kunt u contact opnemen met Ferrie Förster, Projectleider Human Capital Zuid-Holland via ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl.

Impact op de Zuid-Hollandse economie nationaal voelbaar

Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Dat inzicht is belangrijk, want de Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Een recessie is onvermijdelijk: 1,2% tot 7,7%

Wat de precieze gevolgen van het virus zijn is op dit moment nog lastig te zeggen, maar dat de gecombineerde vraag- en aanbodschok zal leiden tot een recessie (minimaal twee kwartalen negatieve economische groei) lijkt onvermijdelijk. De lengte en diepte van een recessie laten zich lastig voorspellen. Vorige week donderdag publiceerde het Centraal Planbureau vier mogelijke economische scenario’s.  Afhankelijk van het scenario krimpt de economie 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario herstelt de economie al in het derde kwartaal van 2020. In het zwaarste scenario blijft herstel ook in 2021 nog uit.

Oplopende staatsschuld blijft te dragen

Om de negatieve economische gevolgen van de corona-uitbraak te mitigeren, heeft de Rijksoverheid een omvangrijk noodpakket opgetuigd. ING schat dat de kosten van de crisismaatregelen de komende drie maanden kunnen oplopen tot € 61 miljard. De Nederlandse staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product is met ca. 45% echter relatief laag ten opzichte van het EU-gemiddelde. Daardoor is er ruimte deze uitgaven te doen en is het waarschijnlijk dat we onder de EBU-norm van 60% blijven. Zowel De Nederlandsche Bank als het Centraal Planbureau concluderen dat de staatschuld te dragen blijft.

Startups en scale-ups dringend behoefte aan overbruggingsfinanciering

Inmiddels is er meer bekend over situatie van startups en scale-ups. Uit een enquête van Techleap onder 445 startups blijkt dat de bedrijven zich met name zorgen maken om drie dingen: liquiditeit, het behouden van klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. Maar liefst 86% van de ondervraagde startups verwacht de komende 6 maanden in financiële problemen te komen. Het is dan ook niet gek dat startups aangeven dat het vinden van overbruggingsfinanciering hun voornaamste behoefte is. Gemiddeld genomen hebben de bedrijven € 100.000 tot € 400.000 aan financiering nodig, maar er zijn ook startups die behoefte hebben aan aanzienlijk hogere bedragen.

Kansen voor digitale zorgtoepassingen

Voor sommige bedrijven ontstaan er kansen. Een deel van de bedrijven dat werkt aan digitale zorgtoepassingen, ziet een toename in de vraag ontstaan en kan daardoor sneller schalen dan voor de crisis. Wij verwachten dat deze kansen de komende periode verder zullen toenemen. Voorbeelden hiervan zijn data-oplossingen voor het voorspellen van patiëntenstromen, algoritmes om eerste triages te doen, of toepassingen die virtueel contact met patiënten mogelijk maken.

Nieuwe edities Coronamonitor Zuid-Holland

Wij zullen de Coronamonitor Zuid-Holland de komende tijd regelmatig updaten. Op die manier hopen we bij te dragen aan een gefundeerde discussie over de gevolgen voor de economie van Zuid-Holland. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben over de monitor, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl).