Coronamonitor #2: impact Corona-uitbraak op economie Zuid-Holland

, ,

Impact op de Zuid-Hollandse economie nationaal voelbaar

Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Dat inzicht is belangrijk, want de Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Een recessie is onvermijdelijk: 1,2% tot 7,7%

Wat de precieze gevolgen van het virus zijn is op dit moment nog lastig te zeggen, maar dat de gecombineerde vraag- en aanbodschok zal leiden tot een recessie (minimaal twee kwartalen negatieve economische groei) lijkt onvermijdelijk. De lengte en diepte van een recessie laten zich lastig voorspellen. Vorige week donderdag publiceerde het Centraal Planbureau vier mogelijke economische scenario’s.  Afhankelijk van het scenario krimpt de economie 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario herstelt de economie al in het derde kwartaal van 2020. In het zwaarste scenario blijft herstel ook in 2021 nog uit.

Oplopende staatsschuld blijft te dragen

Om de negatieve economische gevolgen van de corona-uitbraak te mitigeren, heeft de Rijksoverheid een omvangrijk noodpakket opgetuigd. ING schat dat de kosten van de crisismaatregelen de komende drie maanden kunnen oplopen tot € 61 miljard. De Nederlandse staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product is met ca. 45% echter relatief laag ten opzichte van het EU-gemiddelde. Daardoor is er ruimte deze uitgaven te doen en is het waarschijnlijk dat we onder de EBU-norm van 60% blijven. Zowel De Nederlandsche Bank als het Centraal Planbureau concluderen dat de staatschuld te dragen blijft.

Startups en scale-ups dringend behoefte aan overbruggingsfinanciering

Inmiddels is er meer bekend over situatie van startups en scale-ups. Uit een enquête van Techleap onder 445 startups blijkt dat de bedrijven zich met name zorgen maken om drie dingen: liquiditeit, het behouden van klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. Maar liefst 86% van de ondervraagde startups verwacht de komende 6 maanden in financiële problemen te komen. Het is dan ook niet gek dat startups aangeven dat het vinden van overbruggingsfinanciering hun voornaamste behoefte is. Gemiddeld genomen hebben de bedrijven € 100.000 tot € 400.000 aan financiering nodig, maar er zijn ook startups die behoefte hebben aan aanzienlijk hogere bedragen.

Kansen voor digitale zorgtoepassingen

Voor sommige bedrijven ontstaan er kansen. Een deel van de bedrijven dat werkt aan digitale zorgtoepassingen, ziet een toename in de vraag ontstaan en kan daardoor sneller schalen dan voor de crisis. Wij verwachten dat deze kansen de komende periode verder zullen toenemen. Voorbeelden hiervan zijn data-oplossingen voor het voorspellen van patiëntenstromen, algoritmes om eerste triages te doen, of toepassingen die virtueel contact met patiënten mogelijk maken.

Nieuwe edities Coronamonitor Zuid-Holland

Wij zullen de Coronamonitor Zuid-Holland de komende tijd regelmatig updaten. Op die manier hopen we bij te dragen aan een gefundeerde discussie over de gevolgen voor de economie van Zuid-Holland. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben over de monitor, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl).