Coronamonitor Zuid-Holland #1: impact op Zuid-Hollandse economie

, ,

 

Impact op de Zuid-Hollandse economie nationaal voelbaar

Wat de precieze gevolgen van het virus zijn is op dit moment nog lastig te zeggen. Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Dat inzicht is belangrijk, want de Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Verwachting: productielocatie niet langer louter kostenoverweging

De Zuid-Hollandse economie wordt gekenmerkt door een veelheid van sectoren, uiteenlopend van een groot Haven- Industrieel Complex tot het Westlandse tuinbouwcluster. Onze verwachting is dat alle sectoren de nadelige gevolgen van de corona-uitbraak gaan voelen. De economie van Zuid-Holland is sterk verweven met de wereldeconomie. Veel internationaal opererende bedrijven merken op dit moment dan ook dat toeleverketens haperen. Op de lange termijn is het niet onwaarschijnlijk dat internationale waardeketens definitief worden verlegd en dat bepaalde strategische goederen dichter bij huis zullen worden geproduceerd. Waar de productie plaatsvindt is daarmee niet langer louter een kostenoverweging.

Afnemende consumentenvraag problematisch voor seizoensgebonden producten

Ook het brede mkb (bv. de detailhandel) zal de gevolgen merken van verstoorde toeleverketens en restricties op (vracht)vervoer. Veel producten zullen lastiger leverbaar zijn dan anders. Een andere uitdaging voor het brede mkb is dat de consumentenvraag, in ieder geval op korte termijn, drastisch afneemt. Dat is in het bijzonder problematisch voor de verkoop van seizoensgebonden producten, omdat uitstel van een aankoop daar ook eerder tot afstel zal leiden.

Startups en scale-ups in zwaar weer

Tot slot dreigen startups en scale-ups in zwaar weer te raken. In tegenstelling tot het brede mkb, zijn startups en scaleups vaak niet bancair gefinancierd. Daarmee hebben ze niet direct baat bij door de Rijksoverheid aangekondigde maatregelen zoals de verruiming van de BMKB-regeling. Voor veel startups geldt bovendien dat ze nog niet winstgevend zijn en daarom ook de voordelen van belastingkortingen mislopen.

Nieuwe edities Coronamonitor Zuid-Holland

Op dit moment staan onze investment managers in nauw contact met onze portfoliobedrijven. Wij zullen de komende tijd regelmatig nieuwe edities van de Coronamonitor Zuid-Holland publiceren. Op die manier hopen we bij te dragen aan een gefundeerde discussie over de gevolgen voor de economie van Zuid-Holland.