80 partijen in Zuid-Holland roepen informateur Mariëtte Hamer op om de Nederlandse economie een kick-start te geven. Daarmee groeit de werkgelegenheid, kunnen bedrijven en universiteiten innoveren en komen inclusiviteit en duurzaamheid voorop te staan.

Met hun oproep doen de 80 partijen – overheden, bedrijven, kennisinstellingen – een aanbod aan de informateur en politiek Den Haag om jaarlijks € 1,4 miljard te investeren. Dat zijn investeringen in bereikbaarheid, woningbouw, kennis, maakindustrie, energietransitie en arbeidsmarkt. De partijen vragen aan Hamer om dit mee te nemen in de gesprekken in deze informatie-periode. “In onze regio wordt 25% van de nationale boterham verdiend. Dus als we hier investeren plukt heel Nederland daar de vruchten van”, aldus Jaap Smit, commissaris van de Koning en voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland.

Regio cruciaal

In de brief aan Hamer schrijven de partijen dat de coronacrisis heeft gewerkt als een katalysator om de uitdagingen en oplossingen in Zuid-Holland nog scherper te krijgen. “Tijdens de huidige crisis is wederom gebleken hoe cruciaal onze regio is voor het land. Bij de bestrijding van de gevolgen van COVID-19 namen boegbeelden van het Erasmus MC, het LUMC en de GGD het voortouw in de landelijke coördinatie van de zorg, maakten farmaceuten uit Leiden een vaccin en hebben de bedrijven en ondernemers alles in het werk gezet om hun producten en diensten te kunnen blijven leveren. Daarbij bleven de logistieke ketens van de Rotterdamse haven robuust, evenals de Nederlandse economie als geheel”, aldus Smit.

Tegelijkertijd heeft de crisis volgens Smit ook kwetsbaarheden blootgelegd in samenleving en economie: “Eerdere strategische keuzes hebben geleid tot afhankelijkheíd van het buitenland. Niet alleen ten aanzien van medicijnen maar ook bij relatief eenvoudige producten zoals mondkapjes. Bovendien bleek de ‘pijn’ van de huidige crisis ongelijk verdeeld; zorgmedewerkers, flexwerkers en jongeren droegen een disproportionele last.”

Inclusief en duurzaam

De partijen zien inclusiviteit en duurzaamheid als sleutelwoorden voor het vervolg ná de crisis. Inclusief door de economie niet alleen te laten groeien, maar tegelijkertijd ook door te verduurzamen en te innoveren. Inclusief ook door te richten op brede welvaart en te zorgen dat er voor iedereen een plek is in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De partijen stellen drie stappen voor om dat te bereiken. Ten eerste een gezamenlijke agenda van de regio en het rijk. Ten tweede verbetering van de bereikbaarheid, onder meer voor de verbinding tussen (de universiteiten van) Leiden, Delft en Rotterdam en de bouw van 200.000 nieuwe woningen. Ten derde het doorzetten van het Nationaal Groeifonds. Half april werd bekend dat het rijk vanuit dit fonds een forse impuls geeft aan de regio Zuid-Holland. Eind mei gaan de 80 partijen nieuwe voorstellen indienen voor de tweede ronde van het Groeifonds.

Met Kickstart your Career worden jongeren op basis van hun ambitie en talent gematcht met een bedrijf in Zuid-Holland.

We zijn in gesprek met tientallen kandidaten en bedrijven voor een mogelijke match. Inmiddels zijn er ook twee subsidieaanvragen goedgekeurd en worden er nog drie behandeld. Bedrijven die de mogelijkheid hebben om een eerste baan te creëren voor een jongere die net zijn of haar diploma heeft gehaald op mbo-3, -4, associate degree of hbo bachelor niveau kunnen namelijk tot 20% subsidie (max. €10.000) krijgen op het salaris voor zo’n nieuwe aanwinst voor hun bedrijf.

“We zien dat bedrijven in de regio, met het oog op groei en de toekomst, behoefte hebben aan frisse blikken en de nieuwste inzichten. Jongeren die net zijn afgestudeerd hebben dit, maar missen vaak het netwerk om bij die bedrijven terecht te komen. Met Kickstart your Career slaan we twee vliegen in een klap.” vertelt Claudia Alberts, senior consultant bij Kickstart your Career.

Meer informatie

Meer weten over Kickstart your Career? Op de website kunnen jongeren meer informatie vinden. Benieuwd of jouw bedrijf partner kan worden van Kickstart your Career? Bekijk dan deze leaflet of neem direct contact op met Claudia.

Kickstart your Career in ‘t kort:

150 jongeren uit de regio Zuid-Holland een plek geven in een bedrijf uit de omgeving.  De sectoren die in aanmerking komen, zijn: Haven, tuinbouw, cybersecurity, life sciences & health en smart industry. Ook zijn bedrijven die actief zijn in digitalisering, energietransitie of circulaire economie welkom om zich aan te melden.

Lees de leaflet voor de voorwaarden.

Human Capital

Kickstart your Career is één van de projecten die voortkomen uit het Human Capital Akkoord. Klik hier voor meer informatie over dit initiatief en de andere projecten.