Digitalisering lijkt voor bedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouwsector achter te blijven. Het is een onmisbare ontwikkeling om de productiviteit binnen de infrasector te verhogen en om de kwaliteit in de sector te verbeteren. Om die reden roepen Stichting Rondom GWW en de Gemeente Rotterdam Digicampus GWW in het leven.

De Human Capital Agenda heeft als doel om van Zuid-Holland dé regio te maken waar de arbeidsmarkt structureel en duurzaam wordt verbeterd, zodat bedrijven kunnen beschikken over voldoende werknemers met de juiste scholing en skills: nu en in de toekomst. Daarom is er voor dit Human Capital deelakkoord €315.000 subsidie verstrekt vanuit de provincie Zuid-Holland.

Tijdens de vakbeurs InfraTech in Ahoy Rotterdam is op 18 januari feestelijk gevierd dat het Digicampus GWW deelakkoord is ondertekend door Karel Ossewaarde (voorzitter Stichting Rondom GWW), Ronald Zandbergen (voorzitter RegioIngenieur) en Jeffrey van Meerkerk (voorzitter Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland).

Digicampus GWW is een platform met de missie om iedereen in de Grond- Weg en Waterbouwsector digitaal vaardiger te maken en tegelijkertijd slimmer digitaal te laten samenwerken in projecten. Het platform is een initiatief van Stichting Rondom GWW, RegioIngenieur en de Economic Board Zuid-Holland.

Met de ondertekening van het deelakkoord Digicampus GWW wordt er een belangrijke stap gezet  om in de komende twee jaar het platform te ontwikkelen. worden trainingen en tools aangeboden worden om de digitale vaardigheden van medewerkers in de infrasector te verbeteren en projecten efficiënter te laten verlopen, doordat er digitaal meer aansluiting is tussen verschillende partijen.

De ondertekening markeert het startpunt van een ambitieus project dat zich richt op het versterken van de digitale concurrentiekracht van de GWW-sector en het verhogen van de productiviteit in de sector.

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland: “Digicampus GWW levert een belangrijke bijdrage aan het leven lang ontwikkelen en verbeteren van de digital skills in de Grond- Weg- en Waterbouwsector. Dit is wederom een mooi deelakkoord dat we vanuit de Taskforce met de triple helix bewerkstelligen. Het draagt bij aan de digitale transformatie van de infrasector en maakt ook de GWW-sector aantrekkelijker voor nieuwe instroom.

Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “Digicampus GWW is een win-win: aan de ene kant ondersteunt het ‘leven lang ontwikkelen’ van werknemers en aan de andere kant stimuleert het bedrijven in die sector om te digitaliseren. Met dit Human Capital deelakkoord zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van de digitale economie in Zuid-Holland.”

Digicampus GWW wordt in de komende maanden verder onder de aandacht gebracht bij allerlei partijen in de infrasector. Verder nodigt Digicampus GWW iedereen uit de branche aan om zich aan te sluiten. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de website: www.digicampusgww.nl

Hij is 35 jaar en heeft in zijn carrière nu al veel impact gemaakt in de regio. Na het behalen van zijn Master Technische Bestuurskunde aan de TU Delft, werd Ferrie al snel wethouder Economie, Cultuur en Ruimtelijke Ordening voor de gemeente Delft. Een van zijn successen hierbij was de opening van een doorgroeigebouw van YES!Delft en het starten van RoboValley in samenwerking met de TU Delft. Na 4 jaar wethouder te zijn geweest, nam Ferrie, als programmamanager, de verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van de Human Capital Agenda voor Zuid-Holland. Met maar één doel: in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen de arbeidstekorten in de regio terugdringen. Inmiddels zijn daar al 69 partners bij aangesloten.

Vanaf 1 november 2022 bekleedt Ferrie de rol van Secretaris van de Economic Board Zuid-Holland.

In wat voor Zuid-Holland kom je terecht?

“We staan voor een aantal forse uitdagingen. Inflatie zorgt ervoor dat de maandlasten zowel voor de inwoners als voor bedrijven enorm zijn toegenomen. Daarnaast hebben we grote uitdagingen op het gebied van energietransitie en op de arbeidsmarkt. In maart zijn er Provinciale Staten verkiezingen, dan zal de nieuwe coalitie in Zuid-Holland onder andere bepalen hoe we uitvoering geven aan het stikstofbeleid. We moeten als regio echt kijken naar waar we willen staan in 2050 en dat betekent, voor de EBZ, keuzes maken: waar gaan we als eerste mee aan de slag? Welke partij pakt welke rol? En hoe kunnen we versnellen?”

“Ik kijk ik elke dag naar mijn positie en hoe ik daarmee impact kan maken voor een beter Zuid-Holland.”

Met welk toekomstbeeld ben je opgegroeid?

“Mijn vader vond het heel belangrijk dat we überhaupt op een leefbare wereld op zouden groeien; hij had daar in de jaren ’80 al sterke zorgen over. Toen besefte ik het nog niet zo goed, maar als je nu naar de klimaatuitdagingen kijkt, dan schrik ik wel. Mijn vader had dus in de jaren ’80 al gelijk: we moeten meer ons best doen om de planeet leefbaar te houden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Als we op deze manier doorgaan dan wordt deze planeet onleefbaar.

Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik iedere dag het beste uit mezelf moet halen en elke dag kritisch moet kijken hoe ik de meeste toegevoegde waarde kan leveren. Daarom wil ik iedere dag een betere versie van mezelf zijn en buiten mijn comfortzone treden. Ik kijk elke dag naar mijn positie en hoe ik daarmee impact kan maken voor een beter Zuid-Holland.

“Als kind wilde ik altijd timmerman worden, maar ik besefte later dat ik mijn capaciteiten anders kon inzetten en om met mijn hersens te ‘bouwen’.”

Wat wilde je worden?

Als kind wilde ik altijd timmerman worden, maar ik besefte later dat ik mijn capaciteiten anders kon inzetten om een verschil te maken, en om met mijn hersens te ‘bouwen’ aan de regionale economie. Op mijn 26e kreeg ik de kans om wethouder te worden en toen gingen er deuren voor mij open die anders niet open waren gegaan. Vanuit deze rol sprak ik met mensen en organisaties die veel invloed uit kunnen oefenen. Ook vanuit mijn rol als Programmamanager Human Capital was ik continu bezig met de vraag: ‘aan welke knoppen op de arbeidsmarkt kunnen we draaien vanuit de regio?’ Als secretaris van de EBZ kan ik vanuit een nog breder speelveld aan die knoppen draaien.”

Welke ervaring neem je mee uit je wethouderschap in Delft?

“Als politicus wilde ik zoveel mogelijk mensen tevreden houden, want in die rol wil je het liefst besluiten nemen waar iedereen achterstaat. Maar soms moet je een boodschap brengen die een kleine minderheid niet leuk vindt en die noodzakelijk is voor het grotere belang. Soms moet ik ongemakkelijke gesprekken voeren, die essentieel zijn voor het overkoepelende belang van Zuid-Holland. Als je zo’n gesprek vanuit de inhoud benadert, hoeft een discussie niet in de weg te staan van een persoonlijke relatie.”

Wat bracht je voorganger Linco Nieuwenhuyzen mee naar de EBZ?

“In mijn ogen is Linco heel goed in het snel analyseren van de problemen die er zijn. Hij zet ze snel uiteen en ziet ook oplossingen. Dat zijn echt ongelofelijke kwaliteiten. Hij versterkt de denkkracht die je hebt als organisatie.”

Welke persoonlijke kwaliteiten neem jij mee in je rol als secretaris bij de EBZ?

“Ik ga al heel wat jaren mee in deze regio, en breng vooral mijn netwerk en ervaring als bestuurder en programmamanager mee. Hierdoor heb ik veel kennis van de uitdagingen van de EBZ. Hoe meer mensen zich scharen achter onze ambitie, visie en strategie, des te sneller weten partijen elkaar te vinden en des te sneller verwezenlijken we onze doelen. Ik streef ernaar om benaderbaar te zijn, mijn gezicht veel te laten zien. Ik ga volledig gecommitteerd deze functie oppakken. Alle uitnodigingen die ik nu al heb mogen ontvangen, zijn heel waardevol.”

Je hebt binnen de Human Capital Agenda heel concrete commitment gekregen van partijen in de regio. Welke concrete commitments hebben Zuid-Hollandse partijen over 3 jaar afgegeven?

“De energietransitie is naar mijn mening op dit moment de belangrijkste uitdaging. We moeten in Zuid-Holland ons uiterste best moeten doen om de afgesproken bijdrage aan de CO2-reductie in 2030 te halen en geen kansen laten liggen. In de Circulaire Agenda worden hele concrete doelstellingen genoemd; zo concreet wil ik de targets ook met de partners van de EBZ afspreken. Je hoort vaak ‘we willen het’ en ‘we moeten het’, maar ik ga graag het gesprek aan over hoe partners dit daadwerkelijk laten zien en wat ze hiervoor nodig hebben. Het is de taak van de EBZ om de partijen bij elkaar te brengen die dit individueel niet kunnen. Meedoen met de EBZ is vrijwillig, niet vrijblijvend. Organisaties dienen, samen met hun medewerkers, echt hun bijdrage te leveren om binnen hun mogelijkheden zaken te versnellen. Met de Human Capital Agenda zijn we letterlijk klassen aan het vullen en mensen aan het omscholen naar de IT en techniek.

“Vernieuwende denkkracht in de EBZ is heel waardevol, want hiermee kunnen verschillende partijen elkaar inspireren.”

Welk profiel zou jij graag aan de EBZ toe willen voegen?

“Ik zou graag jonge, innovatieve boardleden met een frisse blik willen verwelkomen, bijvoorbeeld start-ups. Ik weet dat deelname aan de EBZ tijd en energie kost, dus men moet voelen dat het van toegevoegde waarde is in de eerste, veelvragende fase van een organisatie. Ik ben daarom ook andere vormen van betrokkenheid aan het onderzoeken, zodat we de input van dit soort bedrijven mee kunnen nemen. Vernieuwende denkkracht in de EBZ is heel waardevol, want hiermee kunnen verschillende partijen elkaar inspireren. Een scale-up die de energietransitie kan versnellen, zou bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde zijn.

De verschillende taskforces binnen de EBZ zijn wat concreter, daardoor zien we dat steeds meer innovatieve bedrijven lid zijn en een actieve bijdrage leveren. De samenwerking met InnovationQuarter (IQ) is ook heel belangrijk, omdat we elkaar als organisaties versterken. We kunnen, vanuit de EBZ, draagvlak creëren en de strategische lijnen uitzetten, waarbij IQ de uitvoerende kracht is voor Zuid-Holland.”

Denk je al voorzichtig na over een stap ná de EBZ?

“Ik hoop deze functie toch wel een heel aantal jaren te mogen vervullen. Vervolgens hoop ik op een plek terecht te komen waar ik met een eigen organisatie of in samenwerking met andere organisaties ook echt een verschil kan blijven maken. Ik ben gepassioneerd geraakt over publieke en private samenwerkingen en de mogelijkheden die ontstaan. Ik begrijp de publieke kant en kan er goed mee omgaan. Daarnaast houd ik ook graag de snelheid erin en ben ik resultaatgericht. Deze twee werelden met elkaar verbinden vormt de rode draad door mijn loopbaan.”

“Collectief en vernieuwend te werk gaan: dat is mijn doel bij de EBZ.”

Een laatste woord?

“Een afspraak die ik wil maken met al onze partners is dat we het ook echt als regio moeten gaan doen. We focussen ons op waar we als regio gezamenlijk kunnen optrekken en hoe we samen onze schouders onder de doelstellingen kunnen zetten. Dat is de enige manier waarop we massa kunnen bereiken. Durven loslaten hoe we sommige dingen nu doen en niet op eilandjes zitten, maar collectief en vernieuwend te werk gaan: dat is mijn doel bij de EBZ.”